Et viktig skritt nærmere realisering av karbonfangst i Oslo

Report this content

De påtroppende regjeringspartiene gir klar støtte til realiseringen av karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Dette lover godt for rask realisering av Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt på avfallsforbrenning, og for utvikling av en norsk karbonfangstindustri med grønne arbeidsplasser og store nasjonale utslippskutt.

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet viderefører den klare politiske støtten til Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt som de har vist i opposisjon.  Vi venter spent på den påtroppende regjeringens tilleggsinnstilling til statsbudsjettet for 2022, og håper at Hurdalsplattformen følges opp slik at vi kan starte byggingen så snart som mulig, sier CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkås.

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst og lagring (CCS). Prosjektet er en integrert del av Langskip, som er verdens første fullskala verdikjede for karbonfangst og lagring. 
Karbonfangst på Klemetsrud vil fjerne 400 000 tonn CO2 i året, tilsvarende 200 000 biler eller 15 % av Oslos utslipp. Prosjektet vil vise andre forbrennings- og industrianlegg at det er mulig å ta ned utslippene.  Verken Norge eller EU vil klare å nå sine klimamål uten CO2-fangst og -lagring.

– Karbonfangstprosjektet viser hvordan byer verden over kan håndtere avfall som ikke kan eller bør resirkuleres, samtidig som man bidrar til å oppfylle ambisiøse klimamål og produserer varme og strøm. Avfallsmengdene i verden øker, og karbonfangst og -lagring på avfallsforbrenning kan bidra til store globale utslippsreduksjoner. Derfor er det en seier  at Fortum Oslo Varme får støtte fra den nye regjeringen og fra Stortinget, avslutter Gerner Bjerkås i forbindelse med fremleggelse av den nye regjeringserklæringen.

Avventer svar på finansiering fra EUs innovasjonsfond

I mars ble det klart at Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt gikk videre i konkurransen om støtte fra EUs Innovasjonsfond. 
I juni leverte selskapet en mer omfattende søknad. For å  styrke prosjektets konkurransekraft i konkurransen med andre europeiske prosjekter, reduserte Fortum Oslo Varme søknadsbeløpet fra 290 millioner euro til 180 millioner euro.
Det er forventet at Europakommisjonen vil offentliggjøre resultatene fra første utlysning i Innovasjonsfondet i midten av november, og det vil da bli avklart om Fortum Oslo Varme får støtte fra EU.

For ytterligere spørsmål:

Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS, telefon: 905 63 094

Truls E. A. Jemtland, kommunikasjonssjef, telefon 920 29 480

Fortum Oslo Varme AS
 

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Multimedia

Multimedia