Rikshospitalet og Gaustad sykehus tilknytter seg fjernvarmeanlegget i Oslo

Report this content

Sykehusene Rikshospitalet og Gaustad har nå konvertert fra lokal varmeproduksjon med olje og elektrisitet til fornybar fjernvarme fra Fortum Oslo Varme. Dermed vil sykehusene redusere bruken av fossile energikilder og redusere utslipp i luften. OUS bidrar til å forsterke fjernvarmenett i området. Tilsammen bruker sykehusene årlig cirka 40 GWh til oppvarming, varmt vann og damp, noe som tilsvarer varmebehovet til over 3000 leiligheter i Oslo.

Det har pågått dialog og forhandlinger med Oslo Universitetssykehus angående fjernvarme til Rikshospitalet og Gaustad helt siden 2010, og høsten 2020 ble avtalen signert. Etter et omfattende arbeid med ny fjernvarmetrase og ombygging av fyrhusene kunne Fortum Oslo Varme starte varmeleveransene i november 2021.

Fortum Oslo Varme har overtatt driftsansvaret for fyrhusene på sykehusområdene, som nå er bygd om og oppgradert til å kunne benytte bioolje, og fyrhusene er knyttet til fjernvarmenettet via nye rørledninger. Resultatet av avtalen er at Rikshospitalet og Gaustad sykehus har fjernet utslippspunkter, og dermed bidrar til å gjøre Osloluften bedre å puste i. Rikshospitalet har nå 100 prosent reservekapasitet og fjernvarmenettet i området har fått forsterket varmeleveransen på kalde dager.

Oslo universitetssykehus er tilfreds med endelig å ha landet en slik avtale. Som en storforbruker av varmeenergi i Oslo er det fint å legge til rette for økt leveranseomfang og økt leveransetrygghet til en viktig og fremtidsrettet samfunnsaktør i byen. Ved å overlate driftsansvaret for eksisterende energisentraler til Fortum Oslo Varme vil OUS redusere eget investeringsbehov og dermed kunne frigjøre ressurser til drift. Prisene på energi forventes å kunne ligge på et konkurransedyktig nivå på sikt. Avtalen representerer også et betydelig miljøbidrag i form av redusert CO2-utslipp til oppvarming av sykehusene, sier direktør i Oslo sykehusservice Geir Teigstad.

Fortum Oslo Varme er fornøyd med å lande en viktig avtale etter en lang forhandlingsperiode.

Vi er godt fornøyd med avtalen med Oslo Universitetssykehus. Med denne avtalen sikrer vi fornybar energileveranse til to svært viktige sykehus i Oslo. OUS er en av de største eiendomsbesittere i Oslo og vi tar det som en tillitserklæring at OUS velger fjernvarme, uttaler Fredrik Dahl-Paulsen, Direktør Salg og Marked i Fortum Oslo Varme.

Dette viser at fjernvarme er konkurransedyktig for eiendomsaktører som vurderer helheten av energipris, driftskostnader, leveringssikkerhet og miljø, avslutter Dahl-Paulsen.

For ytterligere spørsmål:

Truls E. A. Jemtland
kommunikasjonssjef

Fortum Oslo Varme AS
+47 920 29 480
truls.jemtland@fortum.com

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.

Multimedia

Multimedia