400 nye ladestasjoner for elbil!

Tidligere denne uken ble det avgjort at Fortum Charge & Drive har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ut ladeinfrastrukturen i Østfold og Follo. Dette blir den største satsningen for tilrettelegging av klimavennlige kjøretøyer i regionen.

I løpet av de neste årene vil det bli en storstilt utbygging av ladestasjoner i Østfold og Follo. Ladeinfrastrukturen er et spleiselag mellom Østfold og Akershus fylkeskommuner, og 20 kommuner i Østfold og Follo. Kommunene har samarbeidet om et anbud i regi av Klima Østfold, og mandag 27. april ble det klart at Fortum Charge & Drive vant anbudskonkurransen om å levere 400 ladestasjoner i regionen med ladestasjonene til Garo AS og med servicepartneren Bravida AS. Renault er partner og er med på å delfinansiere de ladepunktene som gir 400 volt.

En viktig kontrakt for Fortum

– Dette er en veldig viktig kontrakt for oss hvor vi må bevise at vi kan levere i stor skala både på utstyr og drift. Vi tror dette er med på å ta lademarkedet til et nytt nivå, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive Norge.

Østfold fylkeskommune har sammen med de øvrige oppdragsgiverne vurdert pris og kostnader som det viktigste kriteriet, men leveranse av et helhetlig konsept rundt ladestolper, vedlikehold, garanti og service var også avgjørende. Et annet viktig kriterium var ladestasjonenes brukervennlighet, da de skal være enkle å ta i bruk. Fortum vil være totalleverandør av prosjektet, og skal koordinere alle aktiviteter.

En satsning på nullutslippstransport

Økt bruk av elbiler er et viktig satsningsområde for kommunene som samarbeider om prosjektet, og fylkeskommunen i Østfold ønsker å være i front når det gjelder tilrettelegging av klimavennlige kjøretøyer. Olav Moe, leder av samferdsel, miljø og klimakomiteen i Østfold fylkeskommune vektlegger samarbeidet mellom kommunene som den avgjørende suksessfaktoren.

– Dette hadde ikke vært mulig for oss å få til på egenhånd, men felles samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer har gjort det mulig å komme i land med denne avtalen, sier han.

Målet med prosjektet er å tilrettelegge for nullutslipptransport, og ladestasjonene blir et resultat av felles klimaarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Utbyggingen av de nye ladestolpene vil skje gradvis i løpet av de neste par årene.

Fortum Charge & Drive, leder
Jan Haugen Ihle, mobil 907 45 215

Østfold fylkeskommune, Klima- og energirådgiver
Guri Bugge, mobil 47906912

Om Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. Ladenettverket består i de nordiske landene av 2000 ladestasjoner for elbil, hvorav over 1350 av disse er i Norge, og benyttes av 80 000 elbilister. Alle ladestasjonene kan ses i dette kartet.

Skytjenesten Charge & Drive benyttes allerede av et 50-talls samarbeidspartnere i Norden. Hittil har selskap som Nissan, Renault, BMW, Volkswagen, McDonalds, St1 / Shell, KIWI, Shell/7-Eleven, IKEA, Thon/Timepark, ONEPARK og Q-Park valgt å samarbeide med Fortum Charge & Drive.

Bilder

Bilder av Fortums ladestasjoner finnes på Fortums Flickr-side.

Abonner

Multimedia

Multimedia