Bedre hurtiglading for elbilister i Narvik

Report this content

Nordkraft selger hurtigladerne ved Nordkraft Arena til Fortum. Hensikten er å gi bedre tjenester til den stadig økende mengden elbilister med behov for rask lading.

Som en del av myndighetenes satsing på hurtiglading for elbiler, ble Narvik pekt ut som et viktig ladested i en nord-sør-korridor på E6. I tillegg ble det lagt vekt på hurtigladetilbud i regionsentre. Narvik kommune sendte ballen fra myndighetene videre til Nordkraft, og sommeren 2015 ble to nye hurtigladere satt i drift ved Nordkraft Arena, midt i Narvik.

I Nordkraft passer det godt å være med og bidra til elektrifisering av transportsektoren. Det er en viktig del av det grønne skiftet og øker bruken av kortreist energi.

Behov for et bedre tilbud til elbilistene

– Nordkraft har siden oppstarten i 2015 erfart at denne tjenesten er langt fra vår kjernevirksomhet og at tilbudet til kundene ikke har vært godt nok. Vi innser derfor at vårt bidrag – vår stafettetappe – har vært å få til etablering og oppstart, og har erkjent at det nå må en mer profesjonell aktør inn. Derfor er vi nå svært glade for å ha kommet til enighet med Fortum om at de overtar hurtigladerne og driften av dem. Fortum er Norges største leverandør av hurtiglading til elbiler og er vant til rask og god kundebehandling, forteller stabssjef i Nordkraft, Sverre Mogstad.

At det er Fortum som overtar, skyldes ikke minst at Nordkraft gjennom avtalene om utbygging og drift av vindkraftverk, har blitt bedre kjent med dem, og oppdaget at de også er store på hurtiglading i Norge, sier Mogstad.

Minuttpriser på lading

Fortum Charge & Drive opererer med minuttpris. Det er ingen abonnementskostnader utover dette. For lading med SMS betaler du 3 kroner per minutt, og prisen for lading med ladebrikke eller app er 2,50 kroner per minutt. Du kan bestille ladebrikke på fortum.no/ladebrikke

Endringer for kunder av Nordkraft

I løpet av noen uker vil ladestasjonene omprofileres og føres over i Fortums nettverk. Det vil da ikke være mulig å starte lading ved bruk av goCharge-appen. Man kan derimot starte lading via Fortums app for Charge & Drive (Charge & Drive) eller vår web-app på map.chargedrive.com, ved SMS.
Du kan også bestille ladebrikke kostnadsfritt på fortum.no/ladebrikke. Denne kan brukes på alle Fortums eksisterende og fremtidige ladesteder. Du vil finne tydelige instruksjoner for lading på ladestasjonene eller du kan få instruksjoner på fortum.no/lading.

Kontaktinformasjon

Communications Manager Stian Mathisen, 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Om Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. Ladenettverket består i de nordiske landene av 2000 ladestasjoner for elbil, hvorav 1500 av disse er i Norge, og benyttes av 80 000 elbilister. Alle ladestasjonene kan ses i dette kartet.

Skytjenesten Charge & Drive benyttes allerede av et 50-talls samarbeidspartnere i Norden. Hittil har selskap som Nissan, Renault, BMW, Volkswagen, McDonalds, St1 / Shell, KIWI, Shell/7-Eleven, IKEA, Thon/Timepark, ONEPARK og Q-Park valgt å samarbeide med Fortum Charge & Drive.

Bilder

Bilder av Fortums ladestasjoner finnes på Fortums Flickr-side.

Abonner

Multimedia

Multimedia