Den første bølgekraften er levert til det nordiske nettet

Tilkoblingen av de første bøyene er gjennomført, og Sotenäs bølgekraftverk utenfor Lysekil på den svenske vestkysten forsyner nå elektrisitet til det nordiske strømnettet.

Tilkoblingen av bøyene, som har en diameter på sju meter, til de lineære generatorene plassert på havbunnen, utgjør et system som på mange måter blir verdens første: For eksempel verdens første bølgekraftverk bestående av flere enheter og verdens første undervannstransformatorstasjon.

– Dette er en veldig betydningsfull framgang, sier professor Mats Leijon, administrerende direktør i Seabased.

– Vi er svært glade for å ha kommet så langt, og jeg ønsker å takke Fortum og Energimyndigheten for deres tillit og støtte gjennom denne til tider tøffe reisen.

– For Fortum er Sotenäs og de andre bølgekraftprosjektene vi er involvert i en del av FoU-arbeidet som vi utfører for å undersøke og finne nye, framtidige energikilder som kan supplere den utslippsfrie produksjonen vi allerede har i form av vannkraft, atomkraft, biodrivstoff, sol og vind, sier visepresident Risto Andsten i Fortum Renewables.

– Selv om det kommersielle gjennombruddet for bølgekraft er trolig flere år i fremtiden, er det viktig å teste og lære.

Sotenäs bølgekraftverk er finansiert av Fortum, den svenske Energimyndigheten og Seabased. Forskning og utvikling i Seabased skjer i nært samarbeid med forskere ved Ångströmlaboratoriet ved universitetet i Uppsala.

Bildet viser senkingen av en bølgekraftgenerator til havbunnen utenfor Lysekil, 1. juli 2014. Bildet kan lastes ned fra denne siden.

Communications Manager Stian Mathisen, 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Abonner

Multimedia

Multimedia