Flere ladestasjoner fra Fortum i Trondheim

Trondheim Parkering har inngått en fireårig rammeavtale med Fortum Charge & Drive.

En fireårig rammeavtale med Fortum Charge & Drive er inngått av Trondheim Parkering på anskaffelse av ladestasjoner for bruk til den trønderske bilparken. Fortum vant kontrakten etter gjennomført offentlig anbudskonkurranse med seks øvrige tilbydere. Det aktuelle anbudet var det første i en rekke med tilsvarende anbud som vil komme som følge av kravene i ny parkeringsforskrift som blir gjeldende fra 1. januar 2018.

16 ladestasjoner planlagt i Trondheim

Avtalen innebærer at partene i fellesskap skal planlegge infrastrukturen for ladepunktene og sammen utvikle produktene som skal tilbys til elbilistene. Det er planlagt 16 ladestasjoner med doble uttak allerede høsten 2017. De første ladestasjonene kommer i de bynære områdene i Trondheim. I tillegg blir det etablert ladestasjoner i Leuthenhaven parkeringshus i sentrum av Trondheim. I dag er det registrert 8500 elbiler i Trøndelag. I tillegg kommer ladbare hybridbiler. 16 prosent av bilene som kjøpes i Sør-Trøndelag er elbiler, og behovet for ladestasjoner er derfor stort.

Kontaktinformasjon

Communications Manager Stian Mathisen, 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 9 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2017 var 4,5 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no

Abonner

Multimedia

Multimedia