Fortum gløder for OBOS

Report this content

Fortum blir OBOS nye strømpartner og skal tilby medlemmene en av markedets beste strømavtaler. Sammen skal vi også jobbe for en renere og mer bærekraftig verden.

– Vi har samarbeidet med OBOS på flere områder blant annet gjennom fjernvarme og elbillading over flere år, det er derfor svært gledelig at vi nå kan tilby medlemmene deres ett enda mer helhetlig tilbud gjennom en svært gunstig strømavtale, sier Kenneth Stokke, daglig leder i Fortum Markets.

Strømavtalen som blir eksklusivt tilgjengelig for de mer enn 476 000 OBOS-medlemmene, vil være Fortums aller beste avtale, og en av de desidert gunstigste avtalene på markedet.

– Ikke bare er dette en god avtale, dette er også den aller første partneravtalen Fortum Norge inngår med en ekstern aktør, og vi er veldig glad for at det er nettopp OBOS-medlemmene som får dette tilbudet, sier Helga Hernes, leder for Partneravdelingen i Fortum Markets.

Sammen for en renere verden

– OBOS tar grønt ansvar fordi det er viktig for oss og medlemmene. Samarbeidet med Fortum bidrar ytterligere til denne satsingen. Den nye avtalen er ikke bare en av markedets beste avtaler, den gjør også at våre medlemmer kan leve litt mer bærekraftig, fortsetter Direktør for Medlemsvirksomhet i OBOS, Clarisse Aase Ovrum.

Fortum jobber aktivt med å fremskynde skiftet til renere energi blant annet gjennom innvesteringer i fornybar energi og gjennom å kunne gi kundene våre tilgang til et av Nordens største nettverk med ladestasjoner for elbiler. Vi er ledende innen CO2-fangst, og planlegger også et nytt gjenvinningsanlegg for resirkulering av plast. Fokuset vårt på å redusere CO2-utslipp har vært i Fortums DNA i flere tiår. Fortum har en visjon om en renere verden og mer bærekraftig bruk av jordas naturressurser, ved å forbedre dagens energiproduksjon.

– Ingenting av dette får vi til uten hjelp fra våre kunder og samarbeidspartnere. Derfor er vi ekstra glade for å få OBOS med på laget. Jo flere vi er, jo større forskjell kan vi gjøre, sier Stokke.

– Samarbeidet med Fortum passer OBOS svært godt, dette er to selskaper som begge har et tydelig fokus på miljø og bærekraft. Vi har tro på at vi sammen kan jobbe for en renere verden, avslutter Ovrum.

Kontaktinformasjon:

Kommunikasjonsrådgiver Marte Hortemo i Fortum: Telefon 99 35 62 42, e-post marte.hortemo@fortum.com.

Direktør for Medlemsvirksomhet i OBOS Clarisse Aase Ovrum: Telefon 98 41 03 77, e-post clarisse.aase.ovrum@obos.no.

Om Fortum

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no

Abonner

Multimedia

Multimedia