Fortum inngår avtale med St1|Smart Fuel AS om lading av elbil på Shell-stasjoner

Byer og tettbygde strøk prioriteres når Fortum Charge & Drive og St1|Smart Fuel AS nå går sammen om å tilby lading for elbilister ved Shell-stasjoner i hele Norge.

Fortum åpner i dag tre hurtigladere og to mellomraske ladere ved Shell Mortensrud i Oslo, i samarbeid med Oslo kommune, Nissan og Renault. Fra før tilbyr Fortum lading ved Shell-stasjonene ved Shell Lasses Bilsenter i Bamble, og på Shell Espa.

Nå har Fortum og St1|Smart Fuel AS, selskapet som drifter Shell-stasjonene i Norge, inngått en avtale som innebærer ytterligere utbygging av ladere ved norske Shell-stasjoner. Alle stasjoner som blir bygd ut med ladere vil tilby lademuligheter for alle typer elbiler, og hurtiglading med både ChaDeMo og CCS.

Avtalen er landsdekkende

– St1|Smart Fuel AS og Fortum ønsker å tilby det mest relevante og fremtidsrettede ladenettverket i Norge. Avtalen er landsdekkende, men vi vil prioritere byer og tettbebygde strøk, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

– Vi ønsker å være det naturlige stoppestedet langs veien, og med et økende antall elbiler, tester vi nå om ladestasjoner bør være en del av energimiksen vi tilbyr på Shell-stasjonene. Vi håper kundene setter pris på tilbudet, for allerede nå ser vi på mulighetene for videre utrulling, sier retail-direktør i St1|Smart Fuel AS, Anita Sørlundsengen.

I desember 2015 ble Fortum tildelt støtte fra Enova til å bygge ut ladetilbudet langs seks nasjonale transportkorridorer. St1|Smart Fuel AS og Fortum har en dialog videre for hvordan vi sammen skal gjennomføre utbyggingen med støtte fra Enova. 

Utbyggingstakt beror på kunderespons

Avtalen innebærer en intensjon om utbygging av ladetilbud ved Shells stasjoner i Norge. Omfang, prioritering og utbyggingstakt vil bero på respons fra kunder, bruk og uttrykt etterspørsel i markedet.

Alle ladesteder vil bygger ut med god kapasitet til å lade et raskt voksende antall elbiler. Alle ladestasjoner vil inngå i Fortums nettverk med driftsstatus til enhver tid tilgjengelig for kunden, betaling gjennom sms, app samt garantert fornybar strøm som i resten av Fortums ladenettverk.

Kontaktinformasjon

Communications Manager Stian Mathisen, 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Om Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. Ladenettverket består i de nordiske landene av 2000 ladestasjoner for elbil, hvorav 1500 av disse er i Norge, og benyttes av 80 000 elbilister. Alle ladestasjonene kan ses i dette kartet.

Skytjenesten Charge & Drive benyttes allerede av et 50-talls samarbeidspartnere i Norden. Hittil har selskap som Nissan, Renault, BMW, Volkswagen, McDonalds, St1 / Shell, KIWI, Shell/7-Eleven, IKEA, Thon/Timepark, ONEPARK og Q-Park valgt å samarbeide med Fortum Charge & Drive.

Bilder

Bilder av Fortums ladestasjoner finnes på Fortums Flickr-side.

Abonner

Multimedia

Multimedia