Fortum inngår partnerskap for utvikling av miljøvennlig tekstilfiber

Report this content

Fortum og Spinnova Oy, en utvikler av miljøvennlig tekstilfiber, har inngått partnerskap med tanke på å produsere fiber av landbruksavfall og trebiomasse.

Samarbeidet er en del av Fortums arbeid for å utvikle muligheter innenfor viktige nye forretningsområder, der målet er å forbedre ressurseffektiviteten og få på plass smarte løsninger for en renere verden.

Fortum vurderer nå forskjellige teknologier for biomassefraksjonering og har identifisert mikrofibrillert cellulose (MFC) som et mulig mellomprodukt fra cellulosefraksjonen. Spinnovas teknologi, som for tiden er i pilotfasen for industriell storskalaproduksjon, omgjør MFC direkte til fiber uten oppløsningsprosesser eller skadelige kjemiske prosesser. Prosessen er lukket, og fiberen fra prosessen er et mer miljøvennlig alternativ til den bomullen og de fossilbaserte råmaterialene som brukes i forskjellige tekstilfibre og stoffer.

«Spinnovas teknologi er unik i verden. Vi er glad for å kunne gjennomføre dette pilotprosjektet med innovative råmaterialer, særlig landbruksavfall. I bioøkonomi er det nødvendig å studere mange material- og prosessalternativer for å kunne oppnå optimale egenskaper ved utnyttelse. Derfor er det viktig å samarbeide med teknologiselskaper i en tidlig fase,» sier Heli Antila, viseadministrerende direktør for biobaserte løsninger i Fortum.

«Vi ønsker å engasjere viktige aktører i bransjen og få dem til å samarbeide i utvikling og produksjon av miljøvennlige materialer.»

Partnerskapet med Spinnova har fått økonomisk støtte fra et program i regi av Business Finland, et offentlig organ som bevilger forskningsmidler til finske selskaper med tanke på å fremme bioøkonomi og  sirkulærøkonomi.  Fortum har mottatt til sammen 14,4 millioner euro fra programmet. Midlene skal brukes til å utvikle gode produkter av landbruksavfall og trebiomasse. Det annonserte partnerskapet er en del av Fortums overordnede utviklingsprosjekt.

Les mer:

https://www.fortum.com/media/2019/04/fortum-complements-its-value-chain-biorefining-investing-infinited-fiber-company

https://www.fortum.com/media/2019/02/fortums-biorefinery-project-india-aims-convert-bamboo-biofuel

https://www.fortum.com/media/2016/10/fortum-and-taaleri-invest-chempolis

https://www.fortum.com/products-and-services/bio2x/bio2x-high-value-products-biomass

Kontaktinformasjon

Communications Manager Stian Mathisen, 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Om Fortum

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki.

www.fortum.no

Om Spinnova

Spinnova er et miljøvennlig finsk trefiberselskap som utvikler økologisk gjennombruddsteknologi for produksjon av cellulosebasert tekstilfiber. Spinnovas patenterte teknologi innebærer 0 % skadelige kjemikalier og 0 % avfall eller sideprodukter, noe som gjør fiberen og produksjonsmetoden til den mest miljøvennlige i verden. Spinnova har forpliktet seg til bare å bruke FSC-sertifisert tre eller FSC-sertifiserte avfallsstrømmer. Spinnovas mål er å kommersialisere fiberproduktene globalt i samarbeid med store klesmerker.

www.spinnova.com

Multimedia

Multimedia