Fortum og Bahnhof i nytt samarbeid om virtuelt kraftverk

Report this content

Internettleverandøren Bahnhof og Fortum Spring inngår et samarbeid i Stockholm om den første kommersielle bruken av serverhaller som virtuelle kraftverk. På sikt kan løsningen hjelpe å håndtere Stockholms kapasitetsutfordringer i strømnettet.

På millisekunder kan serverhallen Thule i Stockholm gå over til sine back up-batterier og dermed frigjøre effekt som trengs et annet sted i nettet. Denne løsningen er ekstra viktig i dagens situasjon fordi det fortsatt vil ta noen år før overføringskapasiteten i Stockholm er tilstrekkelig bygget ut.

- Vi gjennomførte vår første pilot for etterspørselsfleksibilitet i Sverige i 2016, og jeg er veldig glad for at vi nå kan presentere et kommersielt samarbeid med Bahnhof som har et sterkt utviklingsfokus, sier Iilari Alaperä, leder i Fortum Spring.

Samarbeidet innebærer at Bahnhof fra og med juni i år vil delta som en aktør på markedet for balansekraft der de vil selge opptil 0,3 MW. Det er en effektreduksjon som kan oppnås i løpet av millisekunder og som gjør det veldig enkelt å håndtere plutselige endringer i kapasiteten i strømnettet.

I tillegg til å kunne tilby ekstra strøm ved å bytte til back up-batterier, viser den hvordan brukersiden også kan være en ressurs for å balansere forskjellen mellom tilgjengelig og etterspurt strøm.

I energisystemer med store mengder væravhengig elektrisitetsproduksjon vil energisystemets stabilitet være basert på en kombinasjon av produksjon, energilagring og etterspørselsfleksibilitet. Dette samarbeidet dreier seg om det siste og starter med en serverhall.

- Vi er veldig glade for å ha fått tillatelse fra Svenska Kraftnät til å gjøre dette. Dette betyr at vi kan bruke back up-batteriene på en måte som kommer samfunnet til gode. Det er vår viktigste driver, men det betyr også en inntektsmulighet fra noe som tidligere bare var en kostnad, sier Mikael Wallén, ansvarlig for infrastruktur på Bahnhof.

Fortum Spring

Husholdninger og selskaper har ulikt strømbehov. De har også energilagringsmuligheter i form av varme- og kjølesystem, elbiler, serverhaller og så videre. Fortum Spring skal bidra til å muliggjøre behovet for energi og energilagring. Vi deler verdien ved å kontrollere de tilkoblede anleggene og selge kraften som et virtuelt batteri til strømnettoperatørene.

Bahnhof

Bahnhof er en internettleverandør som tilbyr et bredt spekter av IT- og skytjenester til private husholdninger og selskaper over hele verden. Vi er kjent for våre grønne datasentre med høy sikkerhet som vi har bygget med en grunnleggende idé om optimal effektiv energibruk og gjenvinning. Vi vokser raskt og er alltid i spissen for teknologisk innovasjon. Bahnhof er notert på Spotlight-børsen. For mer informasjon se banhof.se.

Kommunikasjonsrådgiver Marte Hortemo i Fortum: Telefon 99 35 62 42, e-post marte.hortemo@fortum.com

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen. www.fortum.no

Multimedia

Multimedia