Fortums sandrenseanlegg i Danmark viser gode resultater - fjerner 99,5 prosent av forurensingen

Report this content

Fortum Recycling & Waste har testet en ny teknologi for å rense den forurensede sanden ved stranden Høfde 42 i Danmark. Testpiloten har renset 90 tonn sand for kvikksølv og pesticider til et nivå der det meste av sanden kan brukes fritt mens resten til konstruksjonsformål. Det gjør det mulig å fjerne den historiske forurensingen.

Etter en lengre testperiode er det nå klart at teknologien Fortum Recycling & Waste har utviklet for å rense sanden ved Høfde 42 er så effektiv som man først håpet. Sanden har siden 1950-tallet blitt brukt til som deponi for håndtering av kjemikalieavfall, og har i flere tiår vært et uløst miljøproblem. Den avsluttende testpiloten viser at teknologien kan fjerne 99,5 prosent av forurensingen i sanden. Det betyr at mesteparten av sanden oppfyller Miljøstyrelsens kriterier for ren jord, og derfor kan anvendes fritt, mens resten kan brukes til konstruksjonsformål, for eksempel som underlag til veier.

“Vi kan gjenvinne opp mot 80 prosent av den forurensede sanden ved å vaske den en gang i det nye anlegget. De resterende 20 prosent behandles to ganger for å oppnå kriteriene som gjør at de kan nyttiggjøres til konstruksjonsformål. Det samsvarer med våre forventninger”, sier R&D Manager Thomas von Kronhelm i Fortum Recycling & Waste.

Teknologien kalles MOPS (Multi-purpose Onsite Phase Separator) og kan grovt sett betegnes som en industrivaskemaskin med forskjellige trinn. I prosessens kjerne høytrykkspyles sanden med en spesiell væske som skiller ut de forurensede stoffene. Prosessvannet gjenvinnes i behandlingen. De forurensede stoffene transporteres så til Fortum i Nyborg der det brennes. Deretter er sanden renset og klar til å brukes på nytt.

“Vi utvikler bærekraftige løsninger som tar vare på og gjenvinner naturens ressurser. MOPS-teknologien har stort potensiale både lokalt og globalt, og er veldig effektiv”, sier Vice President Kalle Saarimaa i Fortum Recycling & Waste.

Løsningen er klar til å tas i bruk så snart Folketinget bevilger midler til det.

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) har også vist interesse for MOPS-teknologien når det gjelder å finne bærekraftige løsninger for miljøutfordringer og gjenvinning av ressurser.

Kontaktinformasjon

Communications Specialist i Fortum Waste Solutions AS Jesper Hansen, +45 30858133, jesper.hansen@fortum.com

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no

Multimedia

Multimedia