Har vindturbiner i kommunen - er mer positive til vindkraft enn resten av landet

Report this content

I dag åpnet olje- og energiministeren vindkraftverket Ånstadblåheia Vindpark i Sortland kommune. Innbyggerne i kommunen er mer positive til vindkraft på land enn det nasjonale befolkningsgjennomsnittet, viser en undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Fortum.

I Kantars undersøkelse gjennomført i slutten av mai 2019 sier 51 prosent av Sortlands befolkning at de er positive til vindkraftutbygging på land, et halvt år etter at de første vindturbinene på fjelltoppen Ånstadblåheia i Sortland kommune ble satt i drift. For hele Norges befolkning er det 48 prosent som er positive til vindkraftutbygging på land, ifølge Kantars Energibarometer.

I den andre enden av skalaen viser undersøkelsen at det er færre sortlendinger som er negative til vindkraftutbygging på land, enn det befolkningen ellers i landet er. Mens landsgjennomsnittet av de som sier de er negative til vindkraft på land er på 35 prosent, så er dette tallet i Sortland på 30 prosent. De resterende respondentene oppgir at de verken er positive eller negative.

Olje- og energiministeren håper flere kan se til Sortland

Ånstadblåheia Vindpark eies av energiselskapet Fortum, og 11. juni gjennomførte de den offisielle åpningen av vindkraftverket sammen med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, som selv er fra Vesterålen.

Olje- og energiministeren tror mye av årsaken til at sortlendinger er mer positive til vindkraftutbygging enn resten av befolkningen skyldes arbeidet som er gjort på Ånstadblåheia.

– I dette prosjektet er dialog, planlegging og utbygging gjort på en god måte med lite konflikt. Dessuten skaper vindkraftparken inntekter, aktivitet og kraft i kommunen. I en tid hvor vindkraft på land dessverre – og helt ufortjent synes jeg – vekker mye negativt engasjement, håper jeg flere kan se til Sortland og det man har fått til her. For det går en linje – eller kanskje vi skal si kraftledning – fra Ånstadblåheia, og fra alle de andre vind- og vannkraftanlegg i hele Norge – som tilsammen utgjør den fornybare kraftnasjonen vår. En kraftnasjon som skal møte det økende behovet for kraft til å endre og drive Norge inn i et moderne lavutslippssamfunn, sier Freiberg.

– Undersøkelsen viser at vindkraft kan bygges uten konflikter

– Resultatene av undersøkelsen i Sortland er hyggelig lesning i den forstand at befolkningen i Sortland er mer berørt av vindkraftutbygging enn nordmenn flest, likevel er de mer positive til landbasert vindkraft enn gjennomsnittet av Norges befolkning. Det viser at vindkraftverket på Ånstadblåheia har vært godt lokalt forankret fra start til slutt, både blant politikere og resten av befolkningen, og det viser at det er mulig å bygge vindkraft i Norge uten store konflikter, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum.

Ånstadblåheia-prosjektet ble utviklet av Nordkraft i flere år før det ble kjøpt og deretter bygget av Fortum i 2017. De to selskapene dannet nylig fellesforetaket Fortum Nordkraft Vind DA for å utvikle flere norske vindkraftprosjekter.

Støttes av ordføreren i Sortland

Sortlands ordfører, Tove Mette Bjørkmo, er blant dem som er fornøyd med å få et vindkraftverk til kommunen.

– Å legge til rette for fornybar energi er noe som vil gi Norge et konkurransefortrinn på det globale markedet. Flere og flere etterspør fornybar, grønn energi til sin næringsvirksomhet. Det at vi kan bidra til det er positivt, sier hun.

Ordføreren ser flere positive virkninger av å ha en vindpark i Sortland kommune, blant annet har Fortum benyttet lokale entreprenører for å bygge Ånstadblåheia Vindpark.

– Etableringen har hatt stor betydning for blant annet næringslivet i Vesterålen.  Flere lokale entreprenører har fått tildelt store oppdrag med å bygge opp vindparken. Det har betydning for viktige arbeidsplasser i vår region. Etableringen av vindmølleparken bidrar også til økte skatteinntekter for kommunen, og det er med å styrke vår kommuneøkonomi som igjen kommer hele befolkningen til gode, sier Bjørkmo.

Vindkraft viktig for utfasing av fossile energikilder i Norge

I en nylig rapport fra DNV GL konkluderes det med at elektrifiseringen av samfunnet med fornybar energi er Norges klart viktigste klimatiltak. Ifølge Statnett behøves det 30 til 50 terrawattimer (TWh) mer fornybar energi for å gjøre alt energiforbruk på fastlandet elektrisk. Statnett konkluderer med at et helelektrisk Norge er innen rekkevidde, men det vil kreve utbygging av ny fornybar energi i Norge.

– I Fortum mener vi at det økte behovet etter fornybar energi i Norge kan dekkes av vindkraft, og vi vil fortsette å utvikle vindkraftprosjekter som kan produsere den fornybare energien som behøves for å redusere norske utslipp. Vi kommer kun til å utvikle prosjekter der lokalbefolkningen og kommunen ønsker at det skal bygges vindkraftverk, sier Mathisen.

Om Ånstadblåheia Vindpark

Vindkraftverket på Ånstadblåheia i Sortland består av 14 Vestas vindturbiner. Anlegget har 50 megawatt installert effekt og en forventet årlig produksjon på 150 gigawattimer. Vindkraftverket ble utviklet av Nordkraft som solgte prosjektet til Fortum i 2017. Fortum bygget deretter vindkraftverket med Nordkraft som prosjektleder.

Kontaktinformasjon

Communications Manager Stian Mathisen i Fortum, 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no

Abonner

Multimedia

Multimedia