Markus Rauramo utnevnt til Fortums nye konsernsjef

Report this content

Markus Rauramo er utnevnt til konsernsjef i Fortum og vil tiltre i stillingen fra 1. juli 2020.  

  • Markus Rauramo er utnevnt til konsernsjef i Fortum fra 1. juli 2020.
  • Transformasjonen av Fortum, sammen med Uniper som et strategisk datterselskap, vil bli fremskyndet, med mål om å oppnå en ledende posisjon i den pågående transformasjonen av energisektoren i Europa.
  • Rekrutteringsprosessen til en ny finansdirektør (CFO) starter umiddelbart, Timo Karttinen vil fungere som midlertidig finansdirektør.

Fortums styre utnevnte i dag Markus Rauramo (52, M.Soc.Sc., Econ. and Pol. Hist.) som konsernsjef i Fortum. Han tiltrer 1. juli 2020.

Markus Rauramo har vært ansatt i konsernet i åtte år, og jobber i dag som konsernets finansdirektør. Sammen med Fortums konsernsjef Pekka Lundmark har han spilt en sentral rolle i gjennomføringen av oppkjøpet av Uniper, og har også fungert som nestleder i Unipers Supervisory Board de siste to årene. I løpet av sin tid i Fortum har Markus Rauramo også vært ansvarlig for City Solutions-divisjonen, som han med stort hell utvidet fra eksisterende fjernvarmevirksomhet til også å omfatte gjenvinning og avfallshåndtering. I 2013, da han fungerte som CFO, ble Markus Rauramo også utnevnt til konstituert konsernsjef. Før han jobbet i Fortum, jobbet Markus Rauramo hos Stora Enso, hvor han hadde flere internasjonale stillinger og også spilte en sentral rolle i omstillingen og transformasjonen av forretningsdriften.

«Jeg er glad for å kunngjøre utnevnelsen av Markus Rauramo som ny konsernsjef for det konsoliderte Fortum-Uniper-konsernet», sier Matti Lievonen, styreleder i Fortum. «Som en erfaren leder, med en overbevisende merittliste i å håndtere komplekse situasjoner og arbeide i forskjellige bedriftskulturer, vil Markus utvikle og realisere en felles strategi for Fortum og Uniper, med mål om å oppnå en ledende rolle i den pågående endringen av energisektoren i Europa».

«Styret fullførte en internasjonal rekrutteringsprosess for den nye konsernsjefen. Vi hadde mange gode kandidater, men Markus Rauramo var den desidert beste kandidaten på grunn av sin erfaring, kompetanse og personlig egnethet. Jeg er overbevist om at Markus, med sin engasjerende, resultatorienterte og solide lederstil, vil øke tempoet i endringene som nå kreves, og samtidig fortsette å levere et stabilt økonomisk resultat», avslutter Matti Lievonen.

«Jeg er veldig glad og stolt over å ta ansvaret for å lede dette suksessrike selskapet fremover i det kritiske stadiet vi er i», sier Markus Rauramo. «Vi har dyktige ansatte og gode produksjonsanlegg både i Fortum og Uniper for å fortsette og akselerere den pågående transformasjonen. I fremtiden vil vi ha en mye mer fokusert virksomhetsportefølje, være mer selektive når det gjelder strategiske vekstinvesteringer, samtidig som vi sikrer konsernets økonomiske styrke».

«Transformasjonen i energisektoren må være basert på tre hovedprinsipper: bærekraft, energi til en fornuftig pris og forsyningssikkerhet. Vår posisjon som den tredje største utslippsfrie strømprodusenten i Europa gir oss et solid grunnlag å bygge videre på. Vi fortsetter å redusere vår kullbaserte produksjonskapasitet og drive utfasing av fossilt brensel gjennom vekst i ren energi. Samtidig sikrer vi energiforsyning gjennom bruk av gass, der vi har til hensikt å redusere CO2-utslippene over tid, og fortsette å utvikle løsninger for sirkulærøkonomien», sier Markus Rauramo.

Rauramo tar over som konsernsjef etter Pekka Lundmark, som etter nesten fem år i Fortum er utnevnt til konsernsjef i Nokia. Timo Karttinen, tidligere finansdirektør i Fortum (2014-2017), vil midlertidig overta vervene som finansdirektør fra 1. juli 2020. Rekrutteringsprosessen til en ny finansdirektør vil starte umiddelbart.

FORTUM CORPORATION 
Ingela Ulfves, Vice President, Investor Relations and Financial Communications

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no

Multimedia

Multimedia