Ny rapport fra Fortum: Fra nasjonal til regional planlegging av strømnettet i Norden

Report this content

Til tross for et felles nordisk marked for strøm, så er den underliggende infrastrukturen for strømnettet planlagt og bygget hovedsakelig på grunnlag av nasjonale prioriteringer. En felles, nordisk planlegging og prioritering vil bety at de nordiske landene kan nå klimamålene raskere og til en lavere kostnad. Dette viser en ny rapport fra Fortum som blir presentert i Oslo i dag.

Fortum presenterer i dag en rapport om ulikhetene og mulighetene til de nordiske transmisjonssystemoperatørene (TSO) Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet. Gjennomgangen består av en rapport skrevet av Pöyry og Fortums vurdering basert på funnene i rapporten.

Til tross for at vi har et felles regionalt nordisk strømmarked, viser rapporten at den underliggende infrastrukturen i stor grad er nasjonalt styrt. TSO-ene har forskjellige historiske og operasjonelle perspektiver. Nettinvesteringer er primært drevet av nasjonale interesser og prioriteringer. Selv i fellesprosjekter der nordisk kostnads-nytte-metodikk brukes, har nasjonale interesser ofte forrang. Det er også klare forskjeller når det gjelder håndtering av overbelastning i overføringsnettet, og nåværende balanseringsverktøy harmoniserer ikke på tvers av de nordiske TSO-ene. I tillegg blir ikke åpenheten omkring informasjon om markedet håndtert på en systematisk måte på tvers av TSO-ene.

Fortum mener at det regionale, nordiske elektrisitetsmarkedet spiller en større nøkkelfaktor for de nordiske landenes høye ambisjoner om klimanøytralitet, energiovergang og elektrifisering til en lavere kostnad enn om hvert land skulle optimalisere strømmarkedet fra et nasjonalt perspektiv.

«Som et nordisk energiselskap, er vi i stand til å se den betydelige fordelen vårt felles elektrisitetsmarked gir våre samfunn hver dag. Det er fortsatt mange muligheter for nordisk nettvirksomhet og planlegging for å styrke vårt nordiske strømmarked. De nordiske TSO-ene og politiske beslutningstakere bør gripe disse mulighetene og øke det samlede samarbeidet i regionen», sier Simon-Erik Ollus, Vice President for Trading and Asset Optimisation i Fortum.

Les mer:

Energy Review (engelsk): https://www.fortum.com/sites/g/files/rkxjap146/files/documents/fortum-energy-review-grid-planning-11-2019.pdf

Kontaktinformasjon

Stian Mathisen, kommunikasjonssjef Fortum, tel +47 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Simon-Erik Ollus, VP, Trading and Asset Optimisation, Fortum, tel. +358 40 179 0166

Om Fortum

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no

Abonner

Multimedia

Multimedia