Pressemelding: Gode nyheter for CCS i Norge

Report this content

Regjeringens finansiering av karbonfangst og lagring (CCS) er gode nyheter for alle som jobber med CCS i Norge. Fortum Oslo Varme er glade for et konkret og betydelig støtte til finansiering av karbonfangst fra avfallsforbrenning i Oslo.

– Først og fremst; Dette er fantastisk gode nyheter for alle som jobber med CCS i Norge, uttaler Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.

– Vi hadde selvsagt håpet på full finansiering, men på tross av dette er vi glade for at regjeringen er villige til å bidra til delfinansiering av vårt fangstprosjekt med et konkret og betydelig beløp  - 3 milliarder kroner.
Det viser at regjeringen mener at Fortum Oslo Varmes prosjekt er viktig, både for klima og for realiseringen av karbonfangst i en bransje med store utslippspunkt, fortsetter Bjerkås.

Regjeringen gir Fortum Oslo Varme en reell mulighet til å realisere prosjektet innen en avgrenset tidsramme. Den muligheten skal selskapet ta godt vare på.
– I samarbeid med alle våre entusiastiske og dyktige støttespillere skal vi jobbe hardt fremover for å sørge for raskest mulig realisering. Vi er allerede i prosess mot en søknad til EUs innovasjonsfond og det er viktig at EU opplever at vårt prosjekt får støtte i Norge.
– Vi er derfor veldig glad for at olje- og energiminister Tina Bru sier hun skal heie på oss gjennom hele den prosessen vi nå skal gjennom, fortsetter Bjerkås.

Fortum Oslo Varme er en del av det nasjonale prosjektet som skal etablere en hel verdikjede med fangst, transport og lagring av CO2. Satsingen på CCS vil være med på å skape og trygge eksisterende arbeidsplasser i eksport- og leverandørindustrien.  Samtidig vil nye industrielle verdikjeder skape økonomiske aktivitet og arbeidsplasser – både på kort og lang sikt - som vil bli avgjørende for industrinasjonen Norge i mange år fremover.

Norge setter seg nå i førersetet for et klimateknologiprosjekt verden aldri har sett maken til, og dette er fantastiske nyheter for norsk industri. CCS-prosjektet vil kutte nærmere en million tonn CO2, tilsvarende to prosent av norske utslipp. Dessuten er det stort potensiale for utslippskutt også i Europa. De tre prosjektene hos Norcem, Fortum og Northern Lights kan skape 3700 grønne teknologiarbeidsplasser over de neste fire årene. På sikt kan dette bli et industrieventyr som gir enda flere arbeidsplasser for Norge, og bli en klimaløsning for Europa.

– Det er stor interesse for CO2-fangst fra avfallhåndtering både nasjonalt og internasjonalt, og eksportmulighetene er store.  Det finnes over 450 aktuelle anlegg bare i Europa og Fortum har inngått samarbeid med flere av disse. Verden etterspør en løsning for karbonfangst fra avfallsforbrenning, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, avslutter Bjerkås.

For ytterligere kommentarer:

Jannicke Gerner Bjerkås, Direktør for CCS, telefon: 905 63 094

Truls Jemtland, kommunikasjonssjef, telefon: 920 29 480

For ytterligere spørsmål:

Truls E. A. Jemtland
kommunikasjonssjef

Fortum Oslo Varme AS
+47 920 29 480
truls.jemtland@fortum.com

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Multimedia

Multimedia