Verdens første markedsplass for CO2-fjerning er lansert

Report this content

Fortum står bak den nye markedsplassen Puro. Formålet er å skape et marked for CO2-fjerning som bidrar til å begrense klimaendringene.

Vi introduserer Puro - verdens første markedsplass for fjerning av CO2 fra atmosfæren. Puro, som er en intern startup hos Fortum, er et eksperimentelt pilotprosjekt som gjennomføres i samarbeid med 23 banebrytende selskaper. Målet er å skape et marked hvor det kan kjøpes og selges fjerning av CO2, og hvor CO2-fjerningen kan verifiseres og sammenlignes. Selskapene som deltar i prosjektet er Fortum, Tieto, Valio, St1, ÅF Pöyry, Compensate Foundation, Carbofex, Yara Suomi Oy, Lassila & Tikanoja, SOK, Orbix, Nordic Offset, Hedman Partners, South Pole og SEB.

"For å stoppe global oppvarming er det ikke nok å begrense utslippene; det trengs også tiltak for å fjerne karbondioksid fra luften. Puro er et spennende initiativ for å skape økonomiske drivere som kan akselerere utviklingen," sier Joachim Alpen i SEB.

Puro støtter underutnyttede CO2-fjerningsmetoder

For å redusere klimaendringene må menneskeheten både redusere utslippene radikalt og balansere karbondioksidet (CO2) som tilføres og absorberes fra atmosfæren. Mindre enn 50 prosent av årlige CO2-utslipp absorberes naturlig, så det er viktig å akselerere utviklingen av CO2-fjerning. Det er mange underutnyttede og underutviklede metoder for CO2-fjerning som mangler inntekter, hvor Puro kan bidra til finansiering.

"Om mindre enn ti år kan vi nå et nivå på akkumulerte utslipp som vil gjøre det umulig å begrense temperaturstigningen til 1,5 ° C," sier innovasjonsleder Marianne Tikkanen i Fortum.

"Det slo oss i Fortum at i 2019 så er fremdeles mange av de tilgjengelige CO2-fjerningsmetodene ekskludert fra eksisterende CO2-prisordninger, og det inspirerte oss til å etablere en parallell frivillig mekanisme," sier Tikkanen.

Tre CO2-fjerningsmetoder

Puro utvikler nye verifikasjonsmetoder for fjerning av CO2. Vitenskapsbasert kvantifisering av ulike CO2-fjerningsmetoder er grunnlaget for troverdige CO2-fjerningsattester. I utgangspunktet vil Puro tilby sertifikater fra tre langsiktige CO2-fjerningsmetoder i industriell skala: CO2 lagret i karboniserte bygningselementer, bygningselementer av tre og i biokull. Etter hvert som kvantifiserings- og verifikasjonsmetoder utvikles videre, kan nye fjerningsmetoder legges til markedet.

"Det finnes selskaper som har levedyktige metoder for å fjerne CO2 fra atmosfæren, og det finnes klima-progressive bedrifter som ønsker å gjøre mer. Vi er glade for Fortum med Puro er den første til å bringe disse selskapene sammen," sier Arun Aggarwal, SVP, Business Technology i Fortum.

Puro vil holde de første auksjonene for CO2-fjerningsattester (CORC) i mai og juni. Puro-auksjoner er åpne for alle selskaper som vil bidra til CO2-fjerning eller som ønsker å utforske CORC som en løsning for å møte sine frivillige klimamål.

Les mer om Puro på www.puro.earth

Kontaktinformasjon

Innovation Manager Marianne Tikkanen, Fortum, +358 50 439 7779, marianne.tikkanen@fortum.com

Communications Manager Stian Mathisen, Fortum, +47 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Om Fortum

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no

Om Puro

Puro er den første markedsplassen som tilbyr verifisert CO2-fjerning. Det er en pilot for å eksperimentere om CO2-fjerning kan gjøres synlig og omsettelig gjennom en åpen, online plattform. Fortum støtter oppstartsbedrifter gjennom sin Innovasjons- og Venturing-inkubasjonsprosess. Puro er en av disse oppstartsbedriftene, og kostnadene ved å sette opp forsøket er dekket av Fortum.

Abonner

Multimedia

Multimedia