I følge ny IFS-studie er 40 % av bedriftene ikke klare for digital transformasjon til tross for at 86 % tror at den blir en viktig faktor i fremtiden

En studie IFS har gjennomført avslører hvordan beslutningstakere i mer enn 20 land ser på behovet for digital transformasjon, hvilke teknologier som vil drive utviklingen samt hvem som er ansvarlig for dette området

IFS presenterer resultatet av en undersøkelse gjort blant ca. 500 sjefer innen produksjon, bygg og anlegg, detaljhandel, olje og gass, bilproduksjon samt energi. Til tross for at 86 prosent av de spurte tror at den kommer til å spille en viktig rolle i deres marked, savner 40 prosent en strategi for digital transformasjon.

Uklare interne ansvarsområder for digital transformasjon
På spørsmål om hvem som skal være ansvarlig for å utvikle selskapets digitale strategi, svarer 40 prosent IT-sjef (CIO), 39 prosent daglig leder og 35 prosent finansdirektør (CFO), mens teknisk sjef (CTO) og markedssjef (CMO) ikke er sett på som like innflytelsesrike med henholdsvis 20 prosent og 6 prosent.

Toppledere ser ofte seg selv som ansvarlig for digital transformasjon. 53 prosent av daglige ledere angir seg selv som ansvarlig mens det samme tallet for finansdirektører og IT-sjefer er 69 prosent og 63 prosent.

Høy prioritet uten klar strategi
86 prosent av de spurte sier at digital transformasjon kommer til å spille en viktig rolle i løpet av de neste fem årene og 76 prosent svarte at de trenger mer informasjon om digital transformasjon. Mange bedrifter har ikke kommet like langt i implementeringen av nødvendige strategier: 40 prosent av de spurte sier at de ikke har noen strategi for dette.

Teknologi som driver den digitale transformasjon
De spurte ble bedt om å rangere en rekke banebrytende teknologier basert på hvor viktige de er i forhold til digital transformasjon innen respektive bransje. Dette ga følgende resultat:

(Skala 1-100 hvor 1 er ikke viktig og 100 er veldig viktig)

 • Internet of Things: 59
 • Cloud computing: 59
 • Cognitive computing: 55
 • Machine learning: 53
 • Wearable technology: 48
 • 3D printing: 42
 • Drone technology: 39

Skandinavisk resultat

 • Skandinaviske beslutningstakere stoler på at IT-sjefen har ansvar for digital transformasjon (45 prosent), tett fulgt av daglig leder (38 prosent) 
 • Såkalt Cognitive Computing er den høyest rangerte teknologi blant de skandinaviske beslutningstakerne
 • 67 prosent av de skandinaviske beslutningstakerne sier at de har en plan for digital transformasjon sammenlignet med 60 prosent globalt
 • 89 prosent av de spurte i Skandinavia tror at digital transformasjon vil spille en stor rolle i fremtiden

Regionale forskjeller
Undersøkelsen viser en rekke forskjeller i synet på interne ansvarsområder:

 • 57 prosent av de spurte i Polen mener at det er IT-sjefen som skal utvikle selskapets digitale strategi mens bare 41 prosent mener at det er daglig leder
 • I USA anses økonomidirektøren å være ansvarlig for digital transformasjon (42 prosent), fulgt av daglig leder (30 prosent)
 • 57 prosent av de spurte i Brasil mener at digital transformasjon er teknisk sjef sitt ansvar
 • Beslutningstakere i Asia er mest usikre da 29 prosent svarte at de ikke visste hvem i organisasjonen som er ansvarlig for digital transformasjon

– Undersøkelsen viser at toppledere i store selskaper har innsett potensialet i den digitale transformasjonen, men at mange fortsatt ikke har en strategi for å implementere den. Det virker også som det er stor usikkerhet om hvem som faktisk er ansvarlig for digital transformasjon i virksomheten. Bedrifter må klargjøre sine strategier for å dra nytte av digital transformasjon, sier Mark Boulton, CMO, IFS.

Om undersøkelsen:
I underkant av 500 personer i mer enn 20 land ble spurt om å svare på undersøkelsen om digital transformasjon. De spurte var beslutningstakere (Adm. Dir, IT-sjef, teknisk sjef, økonomidirektør, markedssjef) i flere ulike bransjer der IFS er aktive, inklusive produksjon, bygg og anlegg, samt detaljhandel.

Anders Lundin, PR Manager, IFS Scandinavia. Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS gir kunder i prioriterte bransjer bedre kontroll over virksomheten og hjelper de med å bli mer fleksible og bedre forberedt på å håndtere endringer i markedet. IFS ble grunnlagt i 1983 og er en børsnotert virksomhet (XSTO: IFS) med cirka 2800 ansatte. IFS støtter mer enn i million brukere over hele verden via egne kontorer og et voksende partnernettverk. For mer informasjon se IFSworld.com

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia