Kitron i drift med konsernløsning fra IFS

Kitron ASA, en av Skandinavias ledende kontraktsprodusenter av elektronikk, har gått i drift med IFS Applications.Løsningen, som inkluderer det nye brukergrensesnittet IFS Enterprise Explorer, er allerede implementert i to av konsernets enheter, Karlskoga og Jönköping, og hele konsernløsningen skal være klar i løpet av 2010.

Kitron tilbyr tjenester innen hele verdikjeden for elektronikkproduksjon; fra design og utvikling til industrialisering, sourcing, produksjon samt ettermarked og videreutvikling/re-design. Konsernet har valgt IFS Applications for høyteknologisk produksjon, tilpasset Kitrons EMS-virksomhet (Electronic Manufacturing Services). I løsningen inngår IFS Applications komponenter for produksjon, distribusjon, økonomi, prosjektledelse samt kundehåndtering (CRM), personalsystem (HR) og beslutningsstøtte (BI). Løsningen inkluderer IFS Enterprise Explorer, IFS Applications nye grensesnitt designet for økt produktivitet og brukervennlighet.

– Vi valgte IFS Applications fordi vi ønsket et enkelt og brukervennlig system som samtidig oppfyller våre funksjonalitetskrav, sier Björn Wigström, CFO i Kitron. Med en "best practice"bransjeløsning fra IFS vil vi på sikt standardisere våre forretningsprosesser, minske kostnadene, oppnå forbedret informasjonskvalitet samtidig som vi bedre oppfyller våre kunders behov.

I IFS’ bransjeløsning inngår en global mal for standardisering, prosesser, arbeidsmetoder og regelverk som Kitron skal benytte på alle enheter for å oppnå maksimal effektivitet og lønnsomhet. Ved å bruke de "best practice" modeller IFS har utviklet for høyteknologibransjen, vil Kitron kunne holde tilpasninger og påfølgende økte kostnader i forbindelse med oppgraderinger og systemendringer lave.

– I prosjektet har representanter fra våre ulike enheter i Sverige, Norge og Litauen arbeidet tett med IFS’ konsulenter for å forankre alle beslutninger lokalt og sørge for at løsningen vil optimere virksomheten i de ulike land i størst mulige grad, säger Björn Wigström. IFS har levert en sterk løsning i henhold til både tidsplan og budsjett og vi ser nå frem til å utnytte de fordeler systemet gir oss.

– Vår evne til å levere løsninger som både er brukervennlige og tilpasset utvalgte bransjer med kompleks virksomhet gjør at vi vinner stadig flere kunder som Kitron, sier Glenn Arnesen, Administrerende direktør i IFS Scandinavia.

Høyteknologi er en av de bransjer IFS fokuserer på. IFS tilbyr bransjespesifikke løsninger for virksomheter som utvikler og produserer elektronikkprodukter, elektronikkomponenter og halvledere. Disse løsninger støtter alle forretningsprosesser fra design og eksempelvis "mixed-mode manufacturing" til ettermarkedssalg og garantihåndtering. Blant IFS’ kunder i denne bransjen finnes NEC Philips Unified Solutions, NEC, Eltek, PartnerTech, Kitron, Maxon Motor og Olympus Optical.

Kontaktinformasjon
Anne Vandbakk

Telefon: 47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Om Kitron
Kitron er et av Skandinavias ledende konsern innen utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikk til markedssegmentene Data/telecom, Försvar, Energi, Industri, Medisink utstyr og Marine. Konsernet er representert i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland samt Kina. Kitron hadde en omsetning på ca 1.7 milliarder og ca 1100 ansatte i 2009.

For mer informasjon, se www.KITRON.com.

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.IFSWORLD.com.

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker