WHITE PAPER AVDEKKER HVORDAN OVERENSSTEMMELSE KAN GI REELLE FORDELER FOR PRODUSENTER AV EMBALLERTE MATVARER

Report this content

Produsenter og merkevareeiere er alltid under enormt press for å kunne produsere emballerte, identiske matvarer av høy kvalitet og for å oppfylle behovene i bransjen. Med stadig strengere lovgivning og utviklingen av produktdesign for emballerte matvarer og økende forventninger fra kundene, har behovet for overensstemmelse aldri vært større. Bransjeekspert Mettler Toledo har publisert en gratis og omfattende white paper ‘Ensuring Conformity of Packaged Food’ som belyser kompleksiteten ved overensstemmelse.. 

Daniela Verhaeg fra Mettler Toledos avdeling for produktinspeksjon forklarer: «Offisielle tall for tilbakekalling viser at andelen matvarer som ikke overholder standardene på grunn av uønsket kontaminasjon eller unøyaktig merking, er høyere enn noensinne». Produsenter av emballerte matvarer har helt klart et behov for en grundig forståelse av overensstemmelse og hva det innebærer. Produsenten unngår derfor også kostbare tilbakekallinger av produkter, men også for å beholde og forbedre sitt renommé for kvalitet og pålitelighet. Vårt mål med denne utredningen er å gi alle produsenter og merkeeiere – uavhengig av størrelse eller hvor de handler – den nødvendige kunnskapen for å kunne utmerke seg i et svært konkurransedyktig miljø av emballerte matvarer."

Dette white paper er skrevet for å hjelpe produsenter av emballerte matvarer og merkevareeiere med konsekvent å overholde standarder.

White paper omfatter følgende temaer:  

  • Hva er overensstemmelse – fra overholdelse av regler til standarder for produkt- og pakkeutseende..
  • Hva som får ulike interessenter i næringsmiddelindustrien til å kreve overensstemmelse.
  • Hvordan overensstemmelse kan oppnås ved å bruke avanserte produktinspeksjonsteknologier.
  • De konkrete forretningsfordelene som kan oppnås ved overensstemmelse.

Gjentatt samsvar for emballerte matvarer gir fordeler både for omsettning og bunnlinjen i resultatregnskapet. Overholdelse av næringsmiddelhygieneforskriftene gir produsentene tilgang til handel i visse markeder og bidrar til å sikre gjentatt handel ved å respektere forhandlerleverandøravtaler og imøtekomme forbrukernes merkevareforventninger. Produsentene strømlinjeformer kvalitetssikringsprogrammene sine gjennom hele produksjonsprosessen, og dermed optimaliserer driftseffektiviteten. I tillegg kan de beskytte inntjeningen ved å hindre unødvendig overfylling av produkter og sløseri. 

Forbrukerens krav ved mottak av ensrettede, emballerte matvarer er svært følelsesmessig. Produktet og emballasjen skal oppfylle forventningene til merkevaren og presenteres i perfekt stand, uten noen som helst feil. Overensstemmelse for emballerte matvarer kan derfor omfatte forebygging av alle under- eller overfyllingsprodukter, samt fjerning av produkter som inneholder ødelagte - eller mangler komponenter fra produksjonslinjen. Utredningen beskriver hvilken type avansert produktinspeksjonsteknologi som er best egnet for å oppnå bestemte mål for overensstemmelse.

Last ned din gratis kopi av «Ensuring Conformity of Packaged Food» ved å klikke på denne lenken: www.mt.com/pi-conformity

For å kunne delta i samtalen om å sikre overensstemmelse, forhindre kontaminering og forbedre driftseffektiviteten i næringsmiddelindustrien kan du bli med på #MTinsidefood på Twitter eller registrere deg på bloggen vår på http://www.mt-produkt-inspection.com/

For mer informasjon om Mettler Toledo og produktinspeksjonsavdelingens produkter og tjenester for næringsmiddelindustrien, følg oss på Twitter (@MettlerToledoPI) eller LinkedIn eller besøk www.mt.com/pi og YouTube.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.
Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker