WHITE PAPER AVSLÖJAR HUR ÖVERENSSTÄMMELSE KAN GE VERKLIGA AFFÄRSFÖRDELAR FÖR TILLVERKARE AV FÖRPACKAD MAT

Tillverkare och varumärkesägare står under hårt tryck att alltid producera högkvalitativa, säkra och snyggt förpackade livsmedel som uppfyller standarderna och branschens krav. Den allt strängare lagstiftningen, innovationer inom förpackad produktdesign och allt högre krav från kunderna gör att behovet av överensstämmelse aldrig har varit större. Branschexperten METTLER TOLEDO har publicerat ett kostnadsfritt, heltäckande white paper ”Ensuring Conformity of Packaged Food” (Säkerställa överensstämmelse för förpackad mat) som visar på svårigheterna med att uppnå överrensstämmelse. 

Daniela Verhaeg från METTLER TOLEDOs avdelning för produktinspektion förklarar: ”Officiella siffror för återkallelse visar att mängden livsmedelsprodukter som inte uppfyller kraven, på grund av oönskade föroreningar eller felaktig märkning, är större än någonsin. Det är tydligt att tillverkare av förpackade livsmedel behöver grundliga kunskaper om överrensstämmelse och vad det innebär: inte enbart för att undvika kostsamma produktåterkallelser, utan också för att behålla och förbättra sitt rykte om kvalitet och enhetlighet. Vårt mål med detta white paper är att ge alla tillverkare och varumärkesägare – oavsett storlek eller placering – den kunskap de behöver för att bli trendsättare på den hårt konkurrensutsatta marknaden för förpackade livsmedel.”

Rapporten har skrivits för att hjälpa livsmedelstillverkare och varumärkesägare att uppnå överensstämmelse konsekvent, och utreder ämnen som:  

  • Vad överensstämmelse är – från regelefterlevnad från myndigheter till krav för presentation av produkter och förpackningar.
  • Vad som driver olika intressenter inom livsmedelsindustrin att kräva överensstämmelse.
  • Hur överensstämmelse kan uppnås med hjälp av avancerad produktinspektionsteknik.
  • De konkreta affärsfördelar som kan uppnås genom överensstämmelse.

Upprepad överrensstämmelse för förpackade livsmedel ger affärsfördelar i såväl prognoser som slutresultat. Efterlevnad av föreskrifterna inom livsmedelssäkerhet ger tillverkarna tillgång till handel på vissa marknader och bidrar till att säkra återkommande kunder genom att uppfylla återförsäljarnas leverantörsavtal och konsumenternas förväntningar på varumärket. I slutändan kan tillverkarna effektivisera sina kvalitetssäkringsprogram för hela produktionsprocesserna och på så sätt optimera driftseffektiviteten. De kan också skydda sina vinster genom att förhindra onödigt produktspill och avfall. 

Konsumenternas krav som mottagare av anpassade förpackade livsmedel är ytterst känslostyrda; produkten och förpackningen måste uppfylla deras förväntningar på varumärket och presenteras i perfekt skick, helt utan defekter. Överensstämmelse för förpackade livsmedel kan därmed innebära att förekomst av under- eller överfyllda produkter förhindras och att produkter som innehåller trasiga komponenter eller saknar komponenter tas bort från produktionslinjen. I detta white paper beskrivs detaljerat vilken typ av avancerad teknik för produktinspektion som passar bäst för att uppnå specifika mål för överensstämmelse.

Ett kostnadsfritt exemplar av ”Ensuring Conformity of Packaged Food” kan laddas ner via följande länk: www.mt.com/pi-conformity  

Vill du följa diskussionen om hur överensstämmelse kan säkerställas, föroreningar förhindras och driftseffektiviteten förbättras inom industrin för livsmedelsproduktion kan du följa oss på #MTinsidefood på Twitter eller registrera dig på vår blogg på adressen http://www.mt-product-inspection.com/  

Vill du få mer information om de produkter och tjänster som METTLER TOLEDOs avdelning för produktinspektion erbjuder till industrin för livsmedelsproduktion kan du följa oss på Twitter (@MettlerToledoPI) eller LinkedIn, eller besöka www.mt.com/pi och YouTube.

För frågor, vänligen kontakta:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.

Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media