• news.cision.com/
  • Quinyx/
  • Økt produktivitet og tilvekst når medarbeiderne får lov til å påvirke arbeidstiden

Økt produktivitet og tilvekst når medarbeiderne får lov til å påvirke arbeidstiden

Report this content

Det å la medarbeidere i personalintensive lavtlønnsyrker få kontrollere arbeidstiden selv, gjør dem mer fornøyde med høyere produktivitet og tilvekst som resultat.

– Det finnes her et stort potensiale for tilvekst og effektivitet i yrker som normalt sett ikke har fleksibilitet. Det forutsetter for øvrig en digitalisert og nesten demokratisert arbeidsprosess for personalplanlegging som involverer alle medarbeiderne, sier Erik Fjellborg, CEO hos Quinyx.

 

Erik Fjellborg, CEO Quinyx

Fleksible arbeidsgivere er noe som ofte assosieres med offentlige tjenestemenn og spesialister. Men dette kan også være tilfellet i personalintensive lavtlønnsyrker.

– Hvis arbeidsgiverne endrer synspunkt og ser fordelen av å bruke et system som inkluderer medarbeiderne, har de allerede kommet langt på vei. Det å skape engasjerte og motiverte medarbeidere vil ha en direkte positiv effekt på organisasjonens ytelse og interne kultur, sier Erik Fjellborg.

Det å senere gå et skritt lengre og la medarbeiderne bli en del av løsningen for problemer som oppstår i personalintensive virksomheter, eksempelvis skjemaplanlegging eller når raske skjemaendringer skal gjennomføres, kan resultere i høyere effektivitet og bedre lønnsomhet.

– Alle mennesker vil kunne påvirke arbeidet sitt på et vis. Dialogen mellom arbeidsgivere og arbeidstagere kan tilrettelegges med en digitalisert arbeidsprosess som bruker AI, nettbaserte system og digitale kommunikasjonshjelpemidler. Man kan da bedre forstå hva medarbeiderne trenger for å gjøre en god jobb.

Erik Fjellborg, som selv brukte programvare for dette når han arbeidet hos McDonald’s under studietiden, vil også påpeke at det finnes arbeidsgivere som vet om dette.

Virksomheten gjennomførte tidligere i vår en undersøkelse som viste at hver tredje svenske arbeidsgiver i lavtlønnede yrker regner med opptil ti prosents minsket produktivitet, og hver femte regner med opptil ti prosent i manglende tilvekst fordi man ikke er fleksibel i forhold til sine skiftarbeidere. 

– Jeg tror det finnes en viss kunnskap om potensialet i å tilby fleksibilitet i lavtlønnsyrker, men at det mangler kunnskap om hvordan man skal komme i gang. Undersøkelsen viser at annenhver arbeidsgiver har en plan om å innføre en ny teknikk. 

Til tross for dette så arbeidet fire av ti foretak overhodet ikke med å beholde skiftarbeidere og vikarer. 

– Det finnes her penger å tjene for personalintensive virksomheter. Du får attpåtil mye verdi i form av bedre arbeidsplasser og mer fornøyde medarbeidere, sier Erik Fjellborg, CEO hos Quinyx.
 

Om undersøkelsen
Censuswide har på oppdrag av Quinyx spurt 1 600 arbeidsgivere og sjefer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederland og Storbritannia om rekruttering av, og hvordan man beholder skiftarbeidere, samt hva utfordringene er med den fleksible arbeidskraften. Dessuten brukes det i undersøkelsen forskningsmateriale om fremtiden for arbeidsmarkedsutviklingen i Europa. Disse prognosene ble anskaffet av Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (CEDEFOP).

 

Les mer om Censuswide.

Les mer om Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (CEDEFOP). 

 

Fredrik Selander
Nordic Marketing Manager

+46 706-65 64 45
https://www.quinyx.com/
fredrik.selander@quinyx.com

 

Quinyx tilbyr en skybasert plattform som gjør det enkelt for arbeidsgiver og medarbeidere å planlegge tiden, optimere bemanning etter behov, og skape engasjement i organisasjoner. Foretaket har nærmere 200 ansatte og hovedsaklig kundebase i Europa med kontor i Storbritannia, Sverige, USA, Finland, Tyskland, Norge, Danmark og Nederland. Plattformen har over 500 000 brukere i mer enn 30 land. Blant kundene er store arbeidsgivere som Coor, Espresso House, McDonalds, Filmstaden, Capio og Hemtex. For mer informasjon se quinyx.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Det å la medarbeidere i personalintensive lavtlønnsyrker få kontrollere arbeidstiden selv, gjør dem mer fornøyde med høyere produktivitet og tilvekst som resultat.
Tweet dette

Sitater

Det finnes her et stort potensiale for tilvekst og effektivitet i yrker som normalt sett ikke har fleksibilitet. Det forutsetter for øvrig en digitalisert og nesten demokratisert arbeidsprosess for personalplanlegging som involverer alle medarbeiderne
Erik Fjellborg, CEO hos Quinyx