• news.cision.com/
  • SEMCON/
  • Renere hav takket være en banebrytende, proaktiv rengjøringsteknologi for fartøy

Renere hav takket være en banebrytende, proaktiv rengjøringsteknologi for fartøy

Report this content

Med Semcon som teknologipartner, er Jotun – verdensledende leverandør av marint bunnstoff – nå klar til å lansere en ny, bærekraftig innovasjon for proaktiv rengjøring av skip. Jotun Hull Skating Solutions (HSS) inkluderer et fjernstyrt robotkjøretøy kalt HullSkater, som inspiserer skroget under vann og fjerner biofilm og begroing. I tillegg til å redusere drivstofforbruk og dermed CO2-utslipp vil dette også være med på å redusere spredningen av invaderende vannlevende arter.

Ifølge den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) står skipsfarten for rundt 3 % av drivhusgassutslippene globalt. Med Jotuns nye løsning for proaktiv rengjøring kan utslippene fra et gjennomsnittlig bulkskip reduseres med 22 000 tonn CO2 eller 12,5 % over en periode på 60 måneder. Dette innebærer en samlet potensiell kostnadsbesparelse på 4 millioner USD.

Avansert robotteknologi for bruk under vann
Jotun HullSkater er et avansert, fjernstyrt robotkjøretøy som er spesialdesignet for inspisering og forebyggende rengjøring av skip som brukes under krevende forhold. Det oppbevares til enhver tid om bord i fartøyet, og er umiddelbart klart til bruk når skipet ligger stille. For rederiene gir dette økt operasjonell fleksibilitet, samtidig som miljøavtrykket blir mindre.

Semcon har vært med på utviklingen av Jotun HullSkater fra tidlig start, og har hatt ansvar for vurdering av gjennomførbarhet, konseptstudier, mekanisk design, struktur- og dynamikkanalyser. Dessuten design av kontrollsystem, utvikling av programvare og elektronikk samt fremstilling og testing av prototyper.

«Dette er et banebrytende prosjekt når det kommer til proaktiv rengjøring av skrog, og vi er stolte over å ha fått bidra med bredden av vår kompetanse og erfaring spesielt innenfor robotteknologi og digitale løsninger. Det faktum at operasjonen skjer både over og under havoverflaten, fører til at dette prosjektet er over gjennomsnittet utfordrende», påpeker prosjektleder hos Semcon, Sindre Nævdal. 

Hvordan fungerer det?
Ved hjelp av magnetiske hjul der hvert enkelt er utstyrt med elektriske motorer for fremdrift og styring, kan HullSkater kjøre både vertikalt og opp ned på skroget uten å falle av. Kameraer og sensorer på kjøretøyet sikrer navigasjonsinformasjon til operatøren og dokumenterer status på skroget. De spesialdesignede motoriserte børstene hindrer begroing på skroget. Kjøretøyet er koblet til operatørens kontrollsentral via en styrekabel, og kan fjernstyres fra hvor som i helst i verden med 4G-dekning. Avhengig av størrelsen på og forfatningen til skroget vil inspeksjon og proaktiv rengjøring vanligvis ta fra 2 til 8 timer. 

Om Jotun Hull Skating Solutions
Jotun har utviklet en banebrytende, proaktiv rengjøringsløsning for svært krevende forhold. En av hovedkomponentene i Jotun Hull Skating Solutions er Jotun HullSkater – et robotkjøretøy som oppbevares om bord og er designet spesifikt for proaktiv rengjøring. Kombinert med SeaQuantum Skate antifouling og en rekke tjenester vil Jotun Hull Skating Solutions hjelpe fartøysoperatørene med å bekjempe begroing på et tidlig stadium og dermed redusere drivstoffkostnadene, drivhusgassutslippene og spredningen av invaderende vannlevende organismer.
Involverte samarbeidspartnere: Kongsberg, Semcon, DNV GL, Telenor, Wallenius Wilhelmsen.

 

Les mer om Jotun Hull Skating Solutions.

Les mer om Semcons bidrag.

Last ned video og bilder.
 

 

For mer informasjon, kontakt: 
Hans Peter Havdal, Area Manager, Semcon Norge
Telefon: +47 920 65 690 E-post: hans-peter.havdal@semcon.com

Siri Moldestad Sanna, Global Customer Engagement Manager, Jotun Performance Coatings, Jotun A/S
Telefon: +47 90 13 27 80 E-post: siri.sanna@jotun.no

 

Semcon er en internasjonal teknologibedrift som spesialiserer seg på produktutvikling med menneske i fokus. Ved alltid å ta utgangspunkt i sluttbrukeren, styrkes kundenes konkurranseevne, ettersom den som vet mest om brukerens behov, skaper de beste produktene og den største nytten for sluttbrukeren. Semcon samarbeider primært med bedrifter i bransjer som kjøretøyproduksjon, industri, energi og life science. Med over 2 200 spesialister har vi kapasitet til å ta hånd om hele produktutviklingssyklusen. Fra strategi og teknologiutvikling til design og produktinformasjon. Semcon ble grunnlagt i 1980 i Sverige og har kontorer på mer enn 30 steder i åtte ulike land. I 2019 omsatte konsernet for SEK 1,9 milliarder. Les mer på semcon.com/no

Tags: