TEKNOLOGI GJØR DE FLESTE AV OSS FRUSTRERTE. SEMCON ÅPNER STØTTETELEFON.

Report this content

– GJØR NARR AV IOT-FORVENTNINGENE I SNODIG NY VIDEO


Har du følelsen av at teknologien tar over? Du er ikke alene. I en ny undersøkelse svarer flertallet at de blir frustrert over teknologi. Samtidig omgir vi oss med stadig mer avanserte produkter. Det forventes at 30 milliarder enheter er tilkoblet i 2020. I musikkvideoen "The Internet of S**t Song", gjør teknologiselskapet Semcon narr av forventningene til tingenes internett (IoT) – og åpner nå også en støttetelefon for personer som er frustrert over teknologi.

Ikke mindre enn 60 prosent av de spurte i en undersøkelse utført av Inizio/Semcon, svarte at teknologi gjør dem frustrerte. Teknologi er også det elementet i dagliglivet vårt vi blir mest frustrert over, mer enn bilkøer og bråkete naboer. TV-er og strømmingsapper topper listen over tilkoblede produkter som gjør oss frustrerte. Halvparten av de spurte sier at frustrasjonene har ført til at de slutter å bruke produktet eller bytter til et annet.

Støttetelefon for personer som er frustrerte over teknologi
For å lette frustrasjonen over teknologi, lanserer nå Semcon en støttetelefon som alle kan ringe for å prate med brukerekspertene til selskapet, eller bare avreagere på hvor frustrerte de er over teknologien. Samtidig lanseres den litt snodige musikkvideoen "The Internet of S**t Song" med dukken Alex. Denne kampanjen lanseres med et glimt i øyet, men peker også på at mange såkalt smarte produkter er utviklet uten tanke på fordeler for brukerne.

"Tilkoblet teknologi gir fantastisk potensial, men tingene må gjøres i riktig rekkefølge. Teknologi må tilføre verdi til sluttbrukerne, ikke gjøre dem frustrerte. Det blir dessverre investert store pengesummer unødvendig i produktutvikling som ikke oppfyller brukernes faktiske behov, sier Markus Granlund, konsernsjef i Semcon.

Milliarder av enheter tilkoblet i 2020
Utviklingen av tingenes internett (IoT) peker kraftig oppover de nærmeste årene. 30 milliarder tilkoblede produkter og investeringer for totalt 1,29 trillioner amerikanske dollar er forespeilet for 2020. Samtidig viser undersøkelser fra organisasjoner som Accenture, at forbrukerne tviler på verdien av tilkoblede produkter og hva de er ment å brukes til.

"Markedet for tilkoblede produkter er modent for store endringer. Det finnes mange muligheter, men det er også lett å gjøre ting på feil måte. Vi kan bidra til å øke presisjonen slik at smarte produkter virkelig tilfører verdi og fungerer for både forbrukere i industrien og i dagliglivet," sier Markus Granlund.

Vi blir mest frustrert av
1. Teknologi
2. Bilkøer
3. Bråkete naboer
4. Telefonkø
5. Forsinkede busser

Tilkoblet teknologi vi blir mest frustrert av
1. TV-er
2. Strømmingsapper
3. Biler
4. Lydanlegg
5. Overvåkingssystemer

Lenker
Musikkvideo: "The Internet of S**t Song" 

Bak kulissene med intervjuer 

Full pressemappe med bilder, spørreundersøkelse etc. 

Smarte produkter ifølge Semcon 

Støttetelefon for personer som er frustrert over teknologi +46 (0)10 178 22 10

Semcon om tilkoblede produkter
Semcon jobber alltid med utgangspunkt i sluttbrukernes behov og adferd. Dette er grunnlaget for produktutviklingen i selskapet, og er helt avgjørende hvis selskapet virkelig skal tilføre verdi til smart teknologi. Semcon er i en unik stilling takket være bred erfaring fra både tradisjonell og tilkoblet teknologi fra de fleste bransjene. Dette gjør det betydelig lettere å skape smarte produkter som tilfører verdi til sluttbrukerne, samtidig som selskapet kan være mer nøyaktig i tilnærmingen.

For mer informasjon, kontakter du: 
Per Nilsson, kommunikasjons- og markedsføringssjef, Semcon
Tlf.: +46 (0)739 737 200
E-post: per.nilsson@semcon.com

Semcon er en internasjonal teknologibedrift som spesialiserer seg på produktutvikling med menneske i fokus. Ved alltid å ta utgangspunkt i sluttbrukeren, styrkes kundenes konkurranseevne, ettersom den som vet mest om brukerens behov, skaper de beste produktene og den største nytten for sluttbrukeren. Semcon samarbeider primært med bedrifter i bransjer som kjøretøyproduksjon, industri, energi og life science. Med over 2 000 spesialister har vi kapasitet til å ta hånd om hele produktutviklingssyklusen. Fra strategi og teknologiutvikling til design og produktinformasjon. Semcon ble grunnlagt i 1980 i Sverige og har kontorer på mer enn 30 steder i åtte ulike land. I 2016 omsatte konsernet for SEK 1,8 milliarder. Les mer på www.semcon.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker