Galfan fra SSAB – best i langvarig korrosjonstest

Report this content

Nylig ble det presentert en realistisk korrosjonstest(*) der Galfan fra SSAB var klart overlegen blant konkurrerende materialer når det gjelder evnen til å motstå korrosjon. Fremfor alt når det dreier seg om konstruksjoner som har profilerte, runde eller andre - ikke helt plane – former. Der viste resultatene at Galfan er opp til 3,8 ganger mer motstandsdyktig mot korrosjon.

-          I våre tester har vi sett at virkeligheten er en bedre målestokk enn laboratorietester når
det gjelder hvordan metallbelagte materialer kan motstå korrosjon. I testen - som strekker
seg over 6 til 8 år – kunne vi konstatere at Galfan var 2,8 ganger bedre enn ren sink
og hele 3,8 ganger bedre enn sink/magnesium, sier Hans-Erik Pedersen, daglig leder i SSAB Svensk Stål.

Korrosjonsklasse 3 – for tøffe nordiske forhold
Korrosivitet måles i forskjellige klasser, og i Norden er det vanligst med klasse 2 (by og land i Norden) eller i visse tilfeller klasse 3 (marint miljø). Målinger i marint miljø utføres på Bohus-Malmön i Sverige, der det gjennom mange år har vært testplater oppmontert. Her tester man hvordan forskjellige sinkbelegg klarer seg i et virkelig miljø når de utsettes for værpåkjenninger. Resultatet skiller seg markert fra laboratorietester, såkalte saltspray-tester, ved at testene under naturlige forhold kårer Galfan ZA 255 til klart beste materiale.

Fordeler
Galfan, som er et sinkbasert overflatebelegg, brukes i alle segmenter og på forskjellige stålkvaliteter, for eksempel for å gi økt levetid for
ståldeler, eller for å erstatte tradisjonelt sinkbelegg med et tynnere Galfan-belegg,
som gir både bedre sveisbarhet og formingsegenskaper.

Les mer

Hvis du vil lese mer eller få faktablad og annen teknisk informasjon, klikk her:

https://www.ssab.se/produkter/varumarken/ssab-domex-konstruktionsstal/products/ssab-domex-mc-structural-steels)

For ytterligere informasjon, kontakt Anu Jauhiainen via e-post:
anu.jauhiainen@ssab.com, eller mobiltelefon +358 40 549 0184

Du kan også sende dine spørsmål til:

metalcoated.tcs@ssab.com

(*)Testen er utført av French Corrosion Institute i samarbeid med Swerema KIMAB

RISE-sertifikat:

SSAB er et nordisk og amerikansk stålkonsern. SSAB leverer verdiskapende produkter og tjenester utviklet i nært samarbeid med sine kunder for å skape en sterkere, lettere og mer bærekraftig verden. SSAB har medarbeidere i over 50 land. SSAB har produksjonsanlegg i Sverige, Finland og USA. SSAB er børsnotert på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm og Nasdaq OMX i Helsinki. www.ssab.com.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker