Galfan från SSAB – bäst i mångårigt och verkligt korrosionstest

Nyligen presenterades ett verklighetsbaserat korrosionstest(*) där Galfan från SSAB klart överglänste konkurrerande material när det gäller förmågan att motstå korrosion. Framför allt när det rör sig om konstruktioner som har veck, rundningar eller andra - inte helt plana – utseenden. Där visade resultatet att Galfan är upp till 3,8 gånger mer beständigt mot korrosion.

-          Vi har i våra tester sett att verkligheten är ett bättre mått än laboratorietester när
det gäller hur metalbelagda material kan motstå korrosion. I testet - som sträcker
sig över 5 till 8 år – kunde vi konstatera att Galfan var 2,8 gånger bättre än bara zink
och hela 3,8 gånger bättre än zink/magnesium, säger Thomas Pettersson, Försäljningschef på SSAB.

Korrosivitetsklass 3 – för tuffa förhållanden
Korrosivitet mäts i olika klasser och i Norden är det vanligast med klass 2 (stad och land i norden) eller i vissa fall klass 3 (marin miljö). Vid mätningar i marin miljö på svenska Bohus-Malmön finns sedan många år testplåtar uppsatta för att i verklig miljö se hur olika zinkbeläggningar klarar av vädrets makter. Resultatet skiljer sig markant från laboratorietester, så kallade salt-spray-tester, såtillvida att testerna i verkligheten ger Galfan ZA 255 segern på ett övertygande sätt.

Fördelar
Galfan som zinkbaserad ytbeläggning används i alla olika segment och på olika stålsorter, exempelvis för att ge ökad livslängd på
ståldelar eller för att ersätta traditionell zinkbeläggning med en tunnare Galfan-beläggning,
som erbjuder både bättre svetsbarhet och bättre formningsegenskaper.

Läs mer

Vill du läsa mer eller ta del av faktablad och annan teknisk information så klicka här:

länk till

https://www.ssab.se/produkter/varumarken/ssab-domex-konstruktionsstal/products/ssab-domex-mc-structural-steels)

För ytterligare information kontakta Anu Jauhiainen via e-post:
anu.jauhiainen@ssab.com, eller mobiltelefon +358 40 549 0184

Du kan också skicka din fråga till:

metalcoated.tcs@ssab.com

(*)Testet är utfört av French Corrosion Institute i samarbete med Swerema KIMAB

RISE certifikat:

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.
Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar