Summa Equity kjøper Lakers

Report this content

Summa Equity har signert en avtale om å kjøpe Lakers Holding AB («Lakers»), et nordisk konsern med aktiviteter innenfor vann, avløpsvann, bygg og anlegg samt industrisegmentene. Transaksjonen avventer konkurransetilsynets godkjennelse og forventes gjennomført i oktober 2018.

Den nordiske vann- og avløpsvanninfrastrukturen er gammel og preget av stor ineffektivitet. En voksende befolkning, økt grad av urbanisering og høyere myndighetskrav skaper også et behov for omstrukturering og oppgradering av infrastrukturen. Disse utfordringene bidrar til vekst for Lakers gjennom sitt bidrag til å sikre adgang til vann og en bæredyktig forvaltning av avløpsvann, noe som er i tråd med Summa Equitys tema om ressurseffektivitet og FNs bærekraftsmål nr. 6 om rent vann og gode sanitetsforhold for alle.  

Lakers ble grunnlagt i 2016 av Carl Hall og Carl-Johan Callenholm og leverer vedlikehold, service, utvikling og teknisk rådgivning i tilknytning til pumper, pumpestasjoner, elmotorer og relaterte komponenter. Selskapet har 130 ansatte i Norge, Sverige og Danmark og en omsetning på 280 millioner SEK. 

– Gjennom Lakers vil vi bidra til å vedlikeholde og forbedre en kritisk del av vår vanninfrastruktur. Vi er imponert over det Lakers’ team har oppnådd frem til nå, og vi ser frem til å støtte virksomhetens vekst og utvikling i årene som kommer, sier Johannes Lien, Partner i Summa Equity. 

Lakers blir kjøpt opp av MVI Fund I AB, grunnleggerne og en håndfull minoritetsaksjonærer som er aktive i virksomheten. Grunnleggerne og ledelsesteamet beholder en betydelig aksjepost i virksomheten. 

– Med Summa Equity som vår nye majoritetseier og partner, får Lakers støtte til å ta de neste skrittene i utviklingen. Vi gleder oss til å samarbeide på veien mot videre vekst og utvikle organisasjonen vår ytterligere, samtidig som vi beholder entreprenørskapsånden. Vi har funnet en god makker i Summa Equity, ikke bare for våre forretninger, men også for våre ansatte og interessenter, sier Carl-Johan Callenholm, grunnlegger og adm.dir. i Lakers. 

Slutt 

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til: 

Johannes Lien, Partner, Summa Equity, +46 722 066 900, johannes.lien@summaequity.com 

Carl-Johan Callenholm, CEO, Lakers, +47 900 978 06, cj.callenholm@lakers.no 

Om Summa Equity 

Summa Equity ble etablert i 2016 og stengte sitt første fond i februar 2017 på SEK 4,5 milliarder kroner, med fokus på det nordiske SME-markedet. Summa investerer i nordiske selskaper som har langsiktig vekstpotensial drevet av sterke megatrender innenfor temaene ressursknapphet, energieffektivitet, demografiske endringer og teknologidrevne virksomheter. Selskapet har bygget opp en portefølje av virksomheter som bidrar til en positiv utvikling av FNs bæredyktige utviklingsmål innenfor områder som helse, utdanning, landbruk, vann og sanitetsforhold samt teknologi.

Om Lakers 

Lakers er en dedikert gjeng som kommer fra VA- og VVS-bransjen. Virksomheten karakteriseres av et sterkt engasjement i miljø og vannforvaltning. Lakers kombinerer det lille selskapets entreprenørskap med struktur og profesjonalitet for å gi kundene enda større trygghet på at vi kan levere av høyeste kvalitet. Lakers har sitt hovedsete i Oslo, har 130 ansatte i Norge, Sverige og Danmark og en omsetning på 280 millioner SEK. 

Abonner

Dokumenter og linker