Mandal Red Cross Hjelpekorps extend their fleet of RESCUERUNNERs

Report this content

The Mandal Red Cross Hjelpekorps are increasing their water rescue capacity and have chosen to invest in yet another RescueRunner system.

The Mandal Red Cross Hjelpekorps is a rescue station in southern Norway with volunteer personnel. The operational environment requires a very robust boat which made them choose the RescueRunner system. They have been very satisfied with their first RescueRunner and have now chosen to invest in yet another RescueRunner system.

“That Mandal Red Cross Hjelpekorps choose to invest in a second RescueRunner for search and rescue operations is very gratifying to us. We wish them good luck and hope that they will be as satisfied as with their first RescueRunner” says Linda Ahl, VP / Sales and Business Development Manager at Safe at Sea AB (publ).

The RescueRunner will be delivered in September 2019.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Tags:

Subscribe

Media

Media

Documents & Links