Citat

Subsequent to comprehensive pre-launch activities in the first half of 2020 and detailed discussions with oncologists at the ESMO congress, we have finalized a commercialization roadmap on how to implement the IndiTreat® test at European hospitals. The first IndiTreat product is targeting patients with Colorectal Cancer. Later products will cover Ovarian, Pancreatic and Breast cancer patients. Our market analysis has shown that there is a clear need for a functional test like IndiTreat in clinical practice. We now look forward to see IndiTreat® in action at different European cancer clinics.
Ole Thastrup, CEO
Our ESMO activities and marketing initiatives turned a page in terms of our commercialization efforts and momentum for the company. With a strong product development plan and clinical data around the corner 2cureX is in a very interesting and exciting phase of its journey. I feel very confident that we as a company have grown and are geared ready for a successful outlook ahead.
Maarten van der Linden
This is an important moment for our company
Ole Thastrup, CEO
2cureX is the first company in the world to offer a CE IVD validated functional cancer drug sensitivity test based on patient derived microtumors
Maarten van den Linden, CBO
Jag har haft nöjet att följa 2cureX nära under ett antal år som medlem i bolagets Advisory Board. Jag är verkligen imponerad av vad IndiTreat®-testet kan göra för väldigt sjuka cancerpatienter. Jag är därför exalterad över att bli medlem i 2cureX-teamet, för att hjälpa varje patient att få sin egen behandling och att göra så att samhället kan nyttja de många medicinska behandlingsalternativen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Det finns alldeles säkert ett behov av 2cureX teknik
Henrik Harling, CMO
Vi är mycket tacksamma över intresset i vår företrädesemission. Jag vill tacka våra befintliga aktieägare förtroendet och tacka samtliga intressenter som har tecknat i företrädesemissionen. Vi har flera spännande verksamhetsår framför oss och emissionslikviden kommer att möjliggöra att vi realiserar vår marknadslansering av IndiTreat® på bästa sätt. Jag ser med tillförsikt på 2cureX:s fortsatta resa.
Ole Thastrup, VD
2cureX förbereder i dagsläget förlanseringen av IndiTreat® och genom rekryteringen av Carit som CFO stärker vi organisationen ytterligare inför marknadslanseringen. Carit bidrar med lång erfarenhet och kommer att vara en viktig del av den spännande resa vi har framför oss
Ole Thastrup, VD
Vi har kommit förbi ett stort hinder på vägen till att bli ett kommersiellt MedTech-företag genom att ha erhållit CE-IVD-märkning av IndiTreat® i oktober 2018. IndiTreat® valideras kliniskt i tre stora cancerindikationer. Nästa steg är att arbeta vidare med våra starka kliniska partners, fler Key Opinion Leaders och potentiella kunder för att förbereda marknaderna i Norden, Tyskland och Storbritannien inför lansering av IndiTreat®, vilken är tilltänkt att ske under 2020.
Ole Thastrup, VD
Det första halvåret 2018 har nu avslutats och 2cureX har framgångsrikt vidareutvecklat verksamheten och gjort ett antal framsteg under det andra kvartalet 2018. Vi har bl.a. expanderat och öppnat ett screeninglaboratorium i Tyskland samt inlett en studie inom äggstockscancer tillsammans med välrenommerade läkare vid sjukhusen i Köpenhamn och Hamburg. Härutöver har vi dessutom presenterat positiva studieresultat från den pågående kliniska valideringsstudien av IndiTreat®.
Ole Thastrup, VD
Detta är ett viktigt erkännande av 2cureX:s centrala roll i utformningen av effektiva behandlingar för individuella cancerpatienter. IndiTreat-teknologin har redan visat sin kapacitet i kolorektalcancer- och äggstockscancer-patienter och även visat sin potential att bli ett viktigt verktyg för individanpassade behandlingar i den nära framtiden.
Grith Hagel, Head of Development
Genom att genomföra vår första kliniska studie i långt framskriden metastatisk kolorektalcancer har vi satt IndiTreat® på prov. Eftersom det aldrig tidigare har prövats att odla 3D mikrotumörer från nålbiopsier av levermetastaser är det till stor belåtenhet vi kan nå slutsatsen att vi lyckats göra det med en framgångsfaktor om 71 %. Vidare har vi för några patienter framgångsrikt kunnat identifiera alternativa behandlingsmetoder som sträcker sig förbi standardbehandlingar. Men de aktuella positiva kliniska resultaten från vår pågående studie inom kolorektalcancer fortlöper studien enligt tidigare presenterad tidsplan.
Ole Thastrup, VD
Äggstockscancer är en sjukdom där patienten tyvärr oftast diagnosticeras i ett sent skede med en utspridd sjukdom som kräver omfattande kirurgi och kemoterapi. Tyvärr diagnosticeras cirka 75% av äggstockscancerpatienterna med omfattande metastaser och upp till 80% av dessa patienter drabbas av återfall samt utvecklar resistans mot kemoterapi. Vi hoppas att IndiTreat®-testet kommer möjliggöra för oss att undvika att behandla med icke-effektiva kemoterapibehandlingar och istället möjliggöra för oss att erbjuda patienterna individanpassade, effektiva behandlingar. Vi förväntar oss att förstudien kommer att avslutas under 2018. En framgångsrik förstudie planeras att följas upp med en prospektiv, randomiserad klinisk prövning för att validera förmågan hos IndiTreat®-testet att förutse resistans eller effektivitet för en specifik onkologibehandling
Professor Claus Høgdall, Rigshospitalet (Köpenhamn)
Jag är entusiastisk över de preliminära kliniska resultaten som har observerats i äggstockscancer. Det är av särskild vikt inom äggstockscancer att vi väljer rätt läkemedel och rätt tillfälle så snart standardbehandlingarna inte längre har någon verkan. Med en teknologi såsom IndiTreat® kommer vi ha bättre förutsättningar att ifrågasätta standardbehandlingar för respektive patient om den specifika tumören svarar bättre på behandling med off-label-läkemedel. UKE har sedan 2012 samarbetat med 2cureX i utvecklingen av ett förutseende verktyg för behandlingen av kolorektalcancer. Det är spännande att upptäcka att IndiTreat®-teknologin kommer att ha en bredare tillämpbarhet
Konsult Andreas Block, University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Hamburg)
Det är härutöver till stor glädje att se att vi på bara sex månader sedan noteringen av 2cureX på Nasdaq Stockholm First North har kunnat leverera på ett av de viktiga framtida verksamhetsmålen – att utvidga verksamheten till ytterligare en solid cancer utöver kolorektalcancer. Detta är ett stort strategiskt steg framåt i utvecklingen av vår verksamhet och expanderar underlaget för framgång med IndiTreat®
Ole Thastrup, VD, 2cureX
Det första kvartalet 2018 var det första hela kvartalet för 2cureX som noterat bolag. Jag är mycket nöjd med den kliniska utvecklingen av vårt IndiTreat®-test för kolorektalcancerpatienter och de framsteg vi tar i uppbyggnaden av en organisation med god kapacitet att kapitalisera på marknadsmöjligheten. Den planerade europeiska lanseringen av IndiTreat® under 2020 stöds även av en intensifierad marknadsföringsinsats och lansering av ett kommersiellt screeningslaboratorium i Tyskland.
Ole Thastrup, VD
Vi känner oss hedrade att ses som ett av de nya, innovativa BioTech-bolagen och hedrade att få dela med oss av våra erfarenheter från att bygga upp 2cureX för att hjälpa till att definiera förutsättningarna som kommer att öka innovationen och affärsmöjligheterna inom Life Science-sektorn.
Ole Thastrup, VD
Att öppna ett första kommersiellt screeninglaboratorium är en viktig milstolpe för 2cureX
Jürgen Kupper, säger Managing Director för 2cureX GmbH
Vi har tidigare erhållit bidrag från EU, men villkoren för detta bidrag är mycket tillfredsställande. I diskussioner med EU i februari och mars har vi bemötts med en hög grad av flexibilitet och EU har visat intresse för att stödja 2cureX mot att bli framgångsrika. Det är tydligt att detta bidrag ger mer än ekonomiska medel
Ole Thastrup, VD
The ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer är utan tvekan Europas mest viktiga kliniska konferens inom kolorektalcancer-fältet. Det är därför mycket glädjande för oss och våra kliniska partners att bli inbjudna att presentera IndiTreat® och våra kliniska upptäckter under denna konferens
Ole Thastrup, VD
Med detta prestigefyllda bidrag från EU:s Horizon 2020-program har vi idag mött en viktig milstolpe. Bidraget kommer att säkerställa att vi till fullo kan genomföra vår multinationella kliniska validering inom kolorektalcancer. Vidare kommer vi att kunna etablera närvaro i nyckelländer i Europa och inleda marknadslansering av IndiTreat™. EU-bidraget stöttar vår affärsmodell till fullo och är en stark bekräftelse av IndiTreat™ och vårt affärskoncept
Ole Thastrup, VD
Den framgångsrika inledningen av den kliniska valideringsstudien är en viktig milstolpe för 2cureX
Ole Thastrup, VD
I oktober 2017 genomförde vi en nyemission som kraftigt övertecknades och speglade det intresse som finns för 2cureX. Med emissionslikviden kommer vi att kunna finansiera samtliga förberedande aktiviteter inför marknadslansering av vår metod IndiTreat™, t.ex. CE-märkning och ISO-certifiering, uppbyggnad av säljorganisation och etablering av ytterligare valideringssiter. Marknadslansering av IndiTreat™ planeras under 2020.
VD Ole Thastrup
Jag vill börja med att tacka samtliga som visat intresse för att teckna aktier i 2cureX. Det är glädjande att intresset för vårt bolag är så stort och att vi kan välkomna så många nya ägare. Med emissionslikviden kommer vi att kunna finansiera samtliga förberedande aktiviteter inför marknadslansering av IndiTreat™, t.ex. CE-märkning och ISO-certifiering, uppbyggnad av säljorganisation och etablering av ytterligare valideringssiter.”
VD Ole Thastrup