• news.cision.com/
  • 2cureX/
  • 2cureX uppdaterar om klinisk studie med metastaserande kolorektalcancer: 75 % av planerade patienter har behandlats i enlighet med IndiTreat testet

2cureX uppdaterar om klinisk studie med metastaserande kolorektalcancer: 75 % av planerade patienter har behandlats i enlighet med IndiTreat testet

Report this content

2cureX AB ("2cureX", NASDAQ: 2CUREX) är glada att kunna meddela att 35 patienter har behandlats i enlighet med IndiTreat testet i vår kliniska kolorektalcancerstudie (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03251612). Vi ligger därför bra till och förväntar oss att alla de planerade 45 patienterna ska vara behandlade innan utgången av Q3/2020.

Den kliniska prövningen initierades av Vejle universitetssjukhus utvald av "Dagens Medicin” som Danmarks bästa cancersjukhus fyra år i rad

Lars Henrik Jensen, överläkare inom onkologi och Ordförande i Danska Medicinrådets tvärvetenskapliga kommitté för onkologi, är huvudprövare och sponsor för den kliniska studien.

Patienter som rekryteras till denna studie har tidigare behandlats med första och andra linjens standardkemoterapi för kolorektalcancer med metastatisk spridning till levern. Den mest effektiva behandling som identifieras med IndiTreat testen kommer att ges patienten som tredje linjens behandling. Effekten av den IndiTreat guidade behandlingen utvärderas efter åtta veckor med en CT-skanning enligt RECIST-kriterierna.

Resultaten av den aktuella kliniska studien kommer att presenteras och publiceras av huvudprövaren när de 45 patienterna, som behandlas enligt IndiTreat testet, har avslutat åtta veckors behandling och en CT-skanning. Med den aktuella status på patientinkluderingen förväntas den kliniska studien vara klar under tredje kvartalet 2020.

IndiTreat mäter tillväxt av patientens tumör och identifierar vilket läkemedel som dödar cancercellerna mest effektivt

För att kunna utföra IndiTreat testet tas en biopsi från patientens levermetastaser. Hundratals små mikrotumörer (tumoroider), med samma egenskaper som patientens metastaser, genereras från denna biopsi. Tumoroiderne utsätts sedan för en mängd olika cancerläkemedel, för att identifiera det eller de läkemedel som bäst hämmar tillväxt av patientens tumör. Många av dessa läkemedel är godkända för behandling av andra cancerformer än kolorektal, men kan visa sig vara effektiva.

En ny era för precisionsmedicin (Precision Medicine)

Under flera år har individanpassad behandling, precisionsmedicin, varit synonymt med att välja läkemedel baserat på en genetisk mutationsanalys av patientens tumör, så kallade Genomic Precision Medicine. Emellertid är kunnskapen om de molekylära mekanismer och mutationer som leder till cancerutveckling mycket ofullständiga och för endast ett fåtal av dessa mutationer finns det idag riktade läkemedel tillgängliga. Som en följd har mindre än 5% av cancerpatienter, som genomgår genetisk testning, en mutation som kan svara på behandling med ett riktat läkemedel.

Henrik Harling, Chief Medical Officer på 2cureX, säger: "Det har gradvis blivit tydligt att genetisk analys inte räcker som det enda verktyget för precisionsmedicin. Funktionell precisionsmedicin är baserad på en direkt observation i laboratoriet, av effekterna av ett brett spektrum av läkemedel på en patients tumör. Man tittar på vad som fungerar och mutationsstatus är i grunden underordnad. IndiTreat testet är just ett sådant verktyg för funktionell precisionsmedicine och vi väntar ivrigt på resultaten av Vejle-studien. I framtiden tror vi att precisionsmedicin kommer att involvera både genetiska och funktionella metoder för att kunna göra en betydande skillnad för cancerpatienter som behöver behandlas medicinskt."
 

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399
www.2curex.com

Certified Adviser:

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

-----

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).

Taggar: