Användarvillkor

Godkännande av villkor

Genom att du har fått tillgång till och använder den här webbsajten godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner någon del av dessa användarvillkor ska du inte använda den här sajten. Genom den här tjänsten kan du antingen skicka efter eller prenumerera på material, nyheter och information som intresserar dig. Om du vill ändra på din användarprofil eller avbryta prenumerationen vid någon tidpunkt kan detta göras via denna tjänst på support.se@cision.com. Notera att användarvillkoren när som helst utan förvarning kan komma att ändras genom att detta anslag uppdateras. Du bör besöka den här sidan regelbundet för att läsa igenom aktuella användarvillkor.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 18 augusti 2008.

Hur kontaktar man oss

Den här sajten kontrolleras och drivs av Cision Sverige AB, 114 88 Stockholm.

Telefon + 46 8 507 410 00. Skicka synpunkter eller klagomål till support.se@cision.com.

Registrering

För att få tillgång till den här sajten eller de tjänster som den erbjuder kan du behöva ange registreringsuppgifter. Ett villkor för att få använda den här sajten är att alla uppgifter som du anger är riktiga, aktuella och fullständiga. Om vi har anledning att tro att uppgifterna inte är riktiga, aktuella eller fullständiga har vi rätt att vägra dig tillgång till sajten eller dess tjänster samt att avsluta eller stänga av ditt konto.

Sekretesspolicy

Läs vår sekretesspolicy innan du använder den här webbsajten. Klicka här för att se det här meddelande vilket är en del av användarvillkoren.

Information, varumärken och upphovsrätt

Den här sajten och allt material, nyheter och information (“Information”) infört av Cision Sverige AB på den här sajten skyddas av upphovsrätt, patent, trade secrets eller andra äganderätter. Några av de figurer, logotyper eller andra bilder som införts av Cision Sverige AB på den här sajten skyddas också som registrerade eller oregistrerade varumärken eller varumärkesnamn som ägs av Cision Sverige AB, Cision Sverige AB:s kunder eller andra. 

Din rätt att använda uppgifter

Din rätt att använda den här sajten och all information eller annat innehåll som finns på den omfattas av dessa användarvillkor. Förändring av eller användning av uppgifter eller annat innehåll på den här sajten för andra syften än vad som tillåts enligt dessa användarvillkor kan visa sig strida mot till exempel upphovsrättslagstiftningen och/eller lagen om skydd av varumärken och är förbjuden. Du har tillgång till och rätt att använda informationen och allt annat innehåll som finns på den här sajten för icke kommersiellt och personligt bruk endast på en enda dator. Information och annat innehåll på den här sajten kan inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, skickas, distribueras eller användas på annat sätt om inte Cision Sverige AB utfärdat speciellt tillstånd för detta. All sådan användning måste följa upphovsrättslagstiftningen och andra äganderättsförhållanden. Användning eller överföring av information till andra webbsajter eller nätverksbaserade datormiljöer är förbjuden om inte speciellt tillstånd utfärdats av Cision Sverige AB. Dessutom är dekompilering, bakåtkompilering, uppackning eller att på annat sätt degradera koder som används i mjukvarorna på den här sajten till läsbar form, med syfte att undersöka sådan mjukvarans uppbyggnad och/eller kopiera eller skapa andra produkter baserade (helt eller delvis) på sådan mjukvara förbjuden.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Information och allt annat innehåll som visas på den här sajten är endast avsett för informationsspridning. Trots att alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen på den här webbsajten är korrekt erbjuder Cision Sverige AB informationen “i befintligt skick” och friskriver sig från allt ansvar eller garantiutfästelser beträffande den här webbsajtens användningsområden eller dess lämplighet för ett speciellt ändamål. Du godkänner att all användning av informationen och den här webbsajten sker på egen risk, att du tar fullt ansvar för de kostnader som uppstår i samband med användning av den här webbsajten och att Cision Sverige AB inte är ansvarigt för några som helst direkta, oavsiktliga, indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av att du har tillgång till information eller använder information eller mjukvara som tillhandahålls på den här webbsajten. Information och åsikter som återfinns på den här webbsajten eller uppgifter som skickats till dig kan vara uppgifter från tredje man som denne i sin tur har gett till Cision Sverige AB. Cision Sverige AB varken övervakar eller går igenom innehållet i uppgifterna och Cision Sverige AB är inte ansvarigt för innehållet i uppgifterna. All användning av uppgifterna sker på egen risk och omfattas av friskrivning och ansvarsbegränsningen som beskrivs ovan.

Systemmissbruk

Utan begränsningar godkänner du att inte skicka, skapa eller svara på så kallade "mailbombs" (dvs massutskick av e-brev till många mottagare eller att med ont uppsåt skicka många filer eller meddelanden till en och samma person) eller medverka till ”spamming” (dvs skicka icke begärd kommunikation för marknadsföring eller andra ändamål) eller göra något annat som kan skada verksamheten på den här sajten för andra personer.

Säkerhet

Lösenord som används på den här sajten är enbart avsedda för personligt bruk. Du är ansvarig för ditt lösenords säkerhet (om du har något). Cision Sverige AB har rätt att övervaka ditt lösenord och att enligt eget gottfinnande begära att du ändrar det. Om du använder ett lösenord som Cision Sverige AB finner vara osäkert, har Cision Sverige AB rätt att begära att detta ändras och/eller att avsluta ditt konto. Det är förbjudet att använda information, tjänster eller faciliteter som tillhandahålls i samband med den här sajten med syfte att äventyra säkerheten eller manipulera systemresurser och/eller konton.

Undersökningar

Cision Sverige AB förbehåller sig rätten att undersöka misstänkta överträdelser av dessa användarvillkor och kan stänga av alla användare vars uppträdande eller inlägg står under utredning och kan utan förvarning ta bort sådana uppgifter och allt annat innehåll från sina servrar som företaget bedömer vara olämpligt.

Cision Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, hela eller delar av den här sajten och/eller alla typer av mjukvara, faciliteter och tjänster på den här sajten, med eller utan förvarning, och/eller upprätta generella riktlinjer och begränsningar för deras användningsområden.

Andra sajter

Den här sajten kan erbjuda dig länkar till andra sajter på Internet. Dessa sajter står inte under Cision Sverige AB:s kontroll och du uppmanas att vara medveten om att Cision Sverige AB inte är ansvarigt för att dessa sajters innehåll är korrekt, lämpligt, följer upphovsrättslagstiftning eller annan lagstiftning eller är felaktigt på något annat sätt. Länkarna innebär inte att Cision Sverige AB godkänner dessa sajter eller har något som helst samröre med de driftsansvariga för dessa.

Behörighetsregler

Dessa användarvillkor ska styras, tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lagstiftning.