Anna-Lena Söderlund ny tf riskchef på SEK

Anna-Lena Söderlund har utsetts till tillförordnad riskchef på SEK och tillträder sin tjänst den 21 augusti 2019.

Anna-Lena Söderlund är senior specialist på SEK:s Riskfunktion och har lång erfarenhet av riskfrågor och finansiell rapportering. Söderlund kommer att ingå i SEK:s företagsledning och rapportera till vd. Hon tillträder sin tjänst den 21 augusti.

Anna-Lena Söderlund kommer att vara tillförordnad riskchef till dess att Peter Svensén tillträder sin tjänst som riskchef senast den 28 oktober.

Kontaktinformation 

Catharina Henriksson, pressansvarig
+46 76-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se
 

Om SEK

SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. SEK:s lån kan ha korta eller långa löptider och betalas ut i flera olika valutor. Med utlåning i 70 länder har SEK en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturligt samarbetspartner vid exportfinansiering.

Taggar:

Om oss

SEK:s ägs av den svenska staten och har i uppdrag att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. Lånen kan ha korta eller långa löptider och betalas ut i flera olika valutor. Med utlåning i 70 länder har SEK en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturligt samarbetspartner vid exportfinansiering.

Prenumerera

Dokument & länkar