Axel Johnson International väljer hållbarhetslänkat lån från Svensk Exportkredit

Report this content

Industrikoncernen Axel Johnson International som utvecklar och förvärvar teknikföretag inom strategiskt utvalda nischmarknader, har ingått finansieringsavtal med Svensk Exportkredit (SEK) om EUR 55 miljoner. Lånet är länkat till Axel Johnson Internationals hållbarhetsmål och ger lägre ränta om bolaget når målen som syftar till att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Rörelsefinansieringen från Svensk Exportkredit på EUR 55 miljoner har en löptid på tre år. Lånet är kopplat till Axel Johnson Internationals hållbarhetsmål som handlar om att öka andelen förnybar el, energieffektivisering i egen verksamhet samt för deras interna transporter. Om målen nås, ger det lägre ränta på lånet.

– Att erbjuda hållbarhetslänkade lån är ett sätt för oss att styra finansieringen mot konkreta och mätbara mål, samtidigt som det ger kunden ett mer fördelaktigt pris. Det är en win-win för alla parter, och framför allt för klimatet, säger Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit.

SEK som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder erbjuder idag tre typer av hållbarhetsmärkta lån; gröna, sociala och hållbarhetslänkade. De räknar med att efterfrågan på den här typen av finansiering kommer att öka snabbt eftersom behovet av omställning är stor, både i Sverige och globalt.  

– Vi ser positivt på det här lånet från SEK som är avsett att bidra till vår fortsatta förvärvsresa. På sikt ser vi gärna att en större del av vår totala finansiering länkas till våra ambitiösa mål inom hållbarhet, säger Ola Karlsson, CFO, Axel Johnson International. 

Om Axel Johnson International
Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 150 bolag i30länder. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer.Idag har koncernensexaffärsområden:Driveline Solutions,Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission SolutionsochTransport Solutions.Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen.

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Sedan 1962 har SEK tillhandahållit lån som har gjort det möjligt för hundratals svenska företag att växa genom en ökad produktion, förvärv, fler anställda och försäljning av produkter och tjänster till kunder över hela världen. Med utlåning i 60 länder har SEK en lång erfarenhet av internationell finansiering och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering.

Kontaktinformation
Catharina Henriksson, pressansvarig
Mob 076-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Svensk Exportkredit finansierar Axel Johnson International med EUR 55 miljoner.
Twittra det här

Citat

Att erbjuda hållbarhetslänkade lån är ett sätt för oss att styra finansieringen mot konkreta och mätbara mål, samtidigt som det ger kunden ett mer fördelaktigt pris. Det är en win-win för alla parter, och framför allt för klimatet.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
Vi ser positivt på det här lånet från SEK som är avsett att bidra till vår fortsatta förvärvsresa. På sikt ser vi gärna att en större del av vår totala finansiering länkas till våra ambitiösa mål inom hållbarhet.
Ola Karlsson, CFO, Axel Johnson International