Catrin Fransson avgår som vd för Svensk Exportkredit

Report this content

Catrin Fransson har på egen begäran begärt entledigande från sin tjänst som verkställande direktör på AB Svensk Exportkredit (SEK). Hon har sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta i sin nuvarande roll tills vidare.

Svensk Exportkredit är ett statligt bolag med uppdrag att finansiera svensk exportnäring och bidra till arbetstillfällen och hållbar tillväxt.

Catrin Fransson har meddelat styrelsen att hon vill lämna sitt uppdrag efter sju intensiva år. Hon tillträdde som vd för SEK 2014 med uppdraget att stärka SEK:s organisation, företagskultur och varumärke samt att utveckla och bredda kundaffären. Under hennes tid har bolaget fördubblat antalet kunder och även förbättrat organisationens arbete gällande intern styrning och kontroll.

– Jag och den övriga styrelsen beklagar att vi tappar en mycket professionell och skicklig vd. Catrin har utfört sitt uppdrag på ett exemplariskt sätt och utvecklat SEK:s affär och organisation under sin tid på SEK. Vi respekterar dock hennes önskan och tackar varmt för hennes goda arbete, säger Lars Linder-Aronson, styrelseordförande för SEK.

Svensk Exportkredit är idag ett starkt bolag med goda resultat vad gäller nyutlåning, stark kapitalisering och likviditet, en mycket hög kundnöjdhet och en organisation som är väl rustad för sitt uppdrag att finansiera svensk exportnäring.

– Efter sju fantastiska år så känns det nu som ett bra tillfälle att lämna tjänsten som vd för SEK. Jag är mycket stolt och tacksam över det fina arbete som hela organisationen har gjort för att ständigt utvecklas med kundernas bästa i fokus, säger Catrin Fransson, vd för SEK.

Catrin Fransson har sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta i sin nuvarande roll tills vidare. Styrelsen kommer omedelbart att påbörja rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare.

Kontaktinformation 
Catharina Henriksson, p
ressansvarig
+46 76-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se 

Om Svensk Exportkredit
Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige.

Prenumerera

Media

Media