EIB och SEK tillhandahåller 817 miljoner euro i ny finansiering till svenska företag inom ramen för den alleuropeiska garantifonden

Report this content
  • EIB tecknar en garanti med Svensk Exportkredit (SEK) för att hjälpa företag att göra nya investeringar och återhämta sig från covid-19-pandemin.
  • Garantin inom ramen för den alleuropeiska garantifonden kommer att tillhandahålla ny utlåning på 817 miljoner euro till svenska företag som påverkas av covid-19-relaterade restriktioner.
  • Den uppskattade effekten på ekonomin beräknas överstiga 1,1 miljarder euro.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett garantiavtal med Svensk Exportkredit (SEK) för att tillhandahålla ny finansiering på 817 miljoner euro (8,3 miljarder kronor) till svenska företag. Syftet är att hjälpa medelstora och stora företag att göra nya investeringar och återhämta sig från covid-19-pandemin. Garantin utgör en del av den alleuropeiska garantifondens (EGF) garantiprogram.

En EIB-garanti på 350 miljoner euro som stöds inom ramen för den alleuropeiska garantifonden kommer att garantera 75 procent av en portfölj på 467 miljoner euro i ny utlåning. SEK förbinder sig dessutom att matcha EGF-garantibeloppet genom ytterligare ny utlåning till svenska företag. Därmed kommer totalt 817 miljoner euro att finnas tillgängligt i ny finansiering. Den totala effekten på den svenska ekonomin beräknas överstiga 1,1 miljarder euro, i och med de ytterligare investeringar som görs vid de berörda företagen.

Den nya finansieringen kommer att förbättra företagens lånemöjligheter och ge företagen välbehövligt stöd för att hantera pandemins utmaningar.

”Genom detta avtal får vi ytterligare kapacitet att finansiera företag och stärka deras globala konkurrenskraft. Såväl exportföretag som deras underleverantörer kan få finansiering från SEK med garantier från EIB”, säger Magnus Montan, vd vid SEK.

För företagen innebär detta att SEK kommer att tillhandahålla ytterligare finansiering på konkurrenskraftiga villkor, med en prissättning som gör det möjligt för företagen att fylla den investeringslucka som pandemin har orsakat. EIB:s riskdelningsgaranti inom ramen för den alleuropeiska garantifonden kommer att öka SEK:s risktagningsförmåga och minska finansieringskostnaden för de företag som omfattas av EGF:s garantiprogram.

EIB:s vicepresident Thomas Östros säger: ”Trots att många svenska företag klarat sig relativt väl genom pandemin behövs finansiering för att de ska kunna fortsätta växa ur krisen. Därför är vi glada att vi tillsammans med SEK kan säkerställa att svenska företag kan dra nytta av den alleuropeiska garantifonden.”

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Under 2020 ställde banken över två miljarder euro till förfogande för svenska projekt. EIB lånar upp medel på kapitalmarknaderna och lånar ut dem till projekt som stöder EU:s mål. Cirka 90 procent av alla lån beviljas till projekt inom EU.

Den alleuropeiska garantifonden (EGF) inrättades av EIB-gruppen med bidrag från Sverige och andra EU-medlemsstater för att skydda företag som drabbats av covid-19-krisen. Med nästan 25 miljarder euro i EGF-garantier kan EIB och EIF snabbt tillhandahålla lån, garantier, värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, eget kapital och andra finansiella instrument till mestadels små och medelstora företag. EGF ingår i Europeiska unionens återhämtningspaket som syftar till att tillhandahålla totalt 540 miljarder euro för att stimulera de hårdast drabbade delarna av EU:s ekonomi.

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Sedan 1962 har SEK tillhandahållit lån som har gjort det möjligt för hundratals svenska företag att växa genom en ökad produktion, förvärv, fler anställda och försäljning av produkter och tjänster till kunder över hela världen. Med utlåning i 60 länder har SEK en lång erfarenhet av internationell finansiering och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering.

Presskontakt
EIB: Tim Smit, t.smit@eib.org, mobil  +352 691 28 64 23, webbplats: www.eib.org/press
SEK: Catharina Henriksson, mobil +46 76 6775909, catharina.henriksson@sek.se webbplats: sek.se, LinkedIn

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Exportföretag och deras underleverantörer kan få finansiering från Svensk Exportkredit med garanti från EIB.
Twittra det här

Citat

Trots att många svenska företag klarat sig relativt väl genom pandemin behövs finansiering för att de ska kunna fortsätta växa ur krisen. Därför är vi glada att vi tillsammans med SEK kan säkerställa att svenska företag kan dra nytta av den alleuropeiska garantifonden.
Thomas Östros, EIB:s vicepresident
Genom detta avtal får vi ytterligare kapacitet att finansiera företag och stärka deras globala konkurrenskraft. Såväl exportföretag som deras underleverantörer kan få finansiering från SEK med garantier från EIB.
Magnus Montan, vd på SEK