Exportföretagen ställer hållbarhetskrav på leverantörer – men sällan på kunder

Report this content

Åtta av tio av landets största exportföretag ställer rutinmässigt hållbarhetskrav på sina leverantörer, visar Hållbarhetsbarometern från Svensk Exportkredit. Betydligt färre, bara fyra av tio, ställer motsvarande krav gentemot kunderna. Det tyder på att fler företag behöver börja arbeta med hållbarhetsrisker i hela värdekedjan. 

– Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och exportföretagen ställer oftare hållbarhetskrav på den egna verksamheten och leverantörerna, än kunderna de säljer till. Det blir det en allt större konkurrensfördel att ha koll på hela värdekedjan, inklusive slutanvändaren, säger Maria Simonson, hållbarhetschef på Svensk Exportkredit (SEK).

Åtta av tio av Sveriges stora exportföretag har som rutin att ställa hållbarhetskrav på sina leverantörer. Endast fyra av tio ställer motsvarande krav gentemot sina kunder. Det visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer som besvarats av 200 av landets största exportföretag.

– En framgångsrik och grön svensk exportindustri kan bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen. Men för att möjliggöra en global hållbar utveckling behöver företagen även arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption, inte bara klimat och miljö, menar Maria Simonson.

Något mindre exportföretag, med en omsättning på 25–250 miljoner kronor, ställer hållbarhetskrav i betydligt lägre grad än de allra största företagen. Av de mindre företagen anger tre av tio att de inte ställer några krav alls på sina leverantörer. En förklaring till att så få ställer hållbarhetskrav kan vara att de ännu inte omfattas av regelverken kring hållbarhet i lika stor utsträckning som stora företag. Dessutom har de stora företagen generellt bättre resurser att arbeta systematiskt och rutinmässigt med sina leverantörer.

– Svensk exportnäring ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete, men för att lyckas med en hållbar grön omställning behövs konkreta och tidsatta planer för att ställa om sin verksamhet. Genom att investera i klimatneutral omställning kan Sveriges exportföretag och deras underleverantörer stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska klimatpåverkan, säger Maria Simonson.

Om Hållbarhetsbarometern
Hållbarhetsbarometern är en rapport från SEK som helt fokuserar på exportföretagens hållbarhetsarbete. Alltifrån deras hållbarhetskrav på leverantörer och kunder till planerade investeringar för att minska sin klimatpåverkan.Undersökningen besvarades av 201 exportföretag som har en exportvolym på minst 25 miljoner kronor och en exporthandel på minst 50 procent. Mätningen genomfördes 4 april–5 maj 2022. Hela rapporten finns att läsa på SEK:s webb 
Hållbarhetsbarometern | Svensk Exportkredit (sek.se)

Frågorna som ställdes var:
Ställer ni rutinmässigt hållbarhetskrav på era leverantörer gällande följande områden?

Klimat och miljö 78 %
Mänskliga rättigheter 78 %
Arbetsvillkor 78 %
Korruption 81 %
Nej 10 %
Vet ej 7 %

Ställer ni rutinmässigt hållbarhetskrav på era kunder gällande följande områden?

Klimat och miljö 33 %
Mänskliga rättigheter 37 %
Arbetsvillkor 36 %
Korruption 37 %
Nej 42 %
Vet ej 19 %

Kontaktinformation
Catharina Henriksson, pressansvarig
Mob 076-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se 

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

8 av 10 exportföretag ställer rutinmässigt hållbarhetskrav på sina leverantörer, men bara 4 av 10 ställer motsvarande krav gentemot kunderna.
Twittra det här

Citat

Genom att investera i klimatneutral omställning kan Sveriges exportföretag och deras underleverantörer stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska klimatpåverkan.
Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK