Lennart Jacobsen ny ledamot i SEK:s styrelse

Report this content

På Svensk Exportkredits bolagsstämma den 24 mars valdes en ny ledamot in i styrelsen, Lennart Jacobsen.  

Lennart Jacobsen är utbildad civilingenjör i elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Förutom ledamot i styrelsen beslutade stämman att utse Jacobsen till ledamot i SEK:s Revisionsutskott och ledamot i SEK:s Ersättningsutskott.

Några av hans tidigare befattningar har varit Executive Vice President, Sverigechef och ansvarig för Retail Banking på Nordea Bank AB och nordisk VD för GE Capital Global Banking AB. För närvarande arbetar han med styrelseuppdrag, rådgivning samt investeringar. 

Styrelseledamöterna Ulla Nilsson och Cecilia Ardström lämnar SEK:s styrelse efter tio år av förtjänstfulla insatser.  

SEK:s styrelse
Lars Linder-Aronson (ordf.)
Anna Brandt
Reinhold Geijer
Lennart Jacobsen 
Hanna Lagercrantz
Hans Larsson
Eva Nilsagård 

Kontaktinformation
Catharina Henriksson
Pressansvarig
+46 76-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se 

Om Svensk Exportkredit
Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige.

Prenumerera

Media

Media