SEK emitterar 1,3 mijarder dollarobligation

Report this content

SEK har den 27 mars prissatt en 5-årig obligation om 1,3 miljard US-dollar. Trots ett turbulent marknadsläge mottogs obligationen mycket väl och tecknades av investerare från hela världen. Nästa femtio olika investerare deltog i transaktionen som blev mycket övertecknad. Majoriteten av investerarna kom från Asien, USA och Europa. Upplånings-transaktionen gjordes tillsammans med Citi, Daiwa, Deutsche Bank och Morgan Stanley.

- Vi är mycket nöjda med transaktionen och det stora intresset, säger Erik Hådén, Head of Treasury på SEK. Pengarna kommer att användas i SEK:s verksamhet för att stödja svensk exportindustri med finansiering.

Fördelningen mellan investerare var följande:
Centralbanker och officiella institutioner 59%
Banker 18 %
Fondförvaltare 17%
Pensionsfonder 5%
Försäkringsbolag 1%

Fördelningen mellan regioner var följande:
Asien 41%
Amerika 34%
Europa 20%
Mellanöstern/Afrika 5%

SEK:s beredskap att bistå företagen med långsiktig finansiering är fortsatt god. Den största tryggheten för exportföretagen är SEK:s konservativa affärsmodell. SEK matchar utlåning och upplåning och tar ingen refinansieringsrisk. Det finns en stor trygghet för exportörerna att veta att när SEK har bistått med finansiering, har SEK redan säkerställt tillgång till upplåning på samma löptid.

Vid frågor kontakta SEK på SEKfunding@sek.se 

Prenumerera

Dokument & länkar