SEK:s delårsrapport januari-september 2019: Ökad utlåning trots svagare tillväxt för svensk export

Report this content

Det tredje kvartalet har präglats av hög aktivitet inom SEK, vilket märks i såväl ökad utlåningsvolym som i antalet nya kunder. Nyutlåningen under årets första nio månader var högre jämfört med samma period föregående år trots en avmattning i exportindustrin.

Det är framför allt direktutlåningen till svenska exportörer och kortfristig finansiering till köpare av svenska varor och tjänster som gått bra i kvartalet. Även intresset för slutfinansiering i form av mindre exportkrediter och fakturafinansiering har ökat. Europa har volymmässigt varit den största marknaden för nyutlåning under kvartalet följt av Nordamerika.

– Allt fler efterfrågar Enkla exportlånet som riktar sig till medelstora och innovativa exportföretag. Eftersom lånet omfattas av EU:s garantiprogram InnovFin kan vi erbjuda lån utan ytterligare säkerheter till en förmånlig ränta. Ofta är lånebehovet kopplat till en större affär där företaget behöver kapital till insatsvaror eller nya investeringar, förklarar Catrin Fransson, vd på SEK.

SEK:s strategi att öka kundbasen genom att erbjuda paketerade finansieringslösningar baserade på identifierade kundbehov har lyckats väl. Sedan årsskiftet har antalet nya kunder ökat med 18 procent.

– Att vi lyckats få in så många fler kunder beror främst på att vi är mer aktiva i vår kundbearbetning nu än tidigare. Framför allt bland medelstora företag där potentialen är stor, säger Catrin Fransson.

Resultat januari-september 2019
(jämfört med januari-september 2018)

Nyutlåning Skr 61,6 miljarder (39,3)
• Räntenetto Skr 1 286 miljoner (1 064)
• Rörelseresultat Skr 933 miljoner (597)
• Nettoresultat Skr 734 miljoner (454)
• Avkastning på eget kapital 5,3 procent (3,4)
• Totala kapitalrelationen uppgick till 18,9 procent (12/2018: 20,1)
• Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 184 (114)

Kontaktinformation 

Catharina Henriksson, pressansvarig
+46 76-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se
 

Om SEK

SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. SEK:s lån kan ha korta eller långa löptider och betalas ut i flera olika valutor. Med utlåning i 70 länder har SEK en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturligt samarbetspartner vid exportfinansiering.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media