Vart tredje exportföretag planerar fler anställda i Sverige

Report this content

Vart tredje svenskt exportföretag, 32 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en kraftig ökning jämfört med situationen i våras, då endast 8 procent räknade med ett ökat antal anställda.

 – De stora exportföretagen tror på en oväntad stark återhämtning, vilket är glädjande eftersom 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn. God tillgång till finansiering kommer att vara avgörande för företagens möjlighet att genomföra sina planerade satsningar, säger Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK.

Vart tredje stort svenskt exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande halvåret, visar Exportkreditbarometern. Det är en kraftig ökning jämfört med i våras, då endast 8 procent räknade med ett ökat antal anställda. Samtidigt tror bara hälften så många företag som i våras, 16 procent jämfört med 30 procent, att personalstyrkan kommer att minska de närmsta sex månaderna.

En nyligen genomförd undersökning från SEK visar att företagen också påbörjat en grön omställning: Åtta av tio stora svenska exportföretag planerar att göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan de närmaste tre åren.

– Många exportföretag blickar framåt med försiktig optimism. Spridningen av coronavirus ökar just nu, men samtidigt kommer ett vaccin allt närmare och företagen är bättre rustade för restriktioner och nedstängningar. Företagens satsningar på en grön omställning kommer göra svensk export mer konkurrenskraftig, säger Catharina Henriksson.

Undersökningen genomfördes  i oktober, precis när nya coronarestriktioner börjat införas i Europa, dit 70 procent av den svenska exporten går. 

Tidigare har Exportkreditbarometern visat att företagens planer på att anställa i Sverige och utomlands gått hand i hand och har ett starkt samband med exportorderingången. Höstens mätning visar att det främst är i Sverige som exportföretagen planerar att öka anställningarna, men vart femte företag planerar även att öka antalet utomlands under det kommande halvåret.   

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året. Höstens fullständiga rapport presenteras den 30 november.

Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 203 exportföretag har svarat på undersökningen, som genomfördes mellan 1–28 oktober 2020. 

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda i Sverige under de kommande 6 månaderna ha:
Ökat               32 procent (8 procent i vårens mätning)
Oförändrad    52 procent (62 procent)
Minskat          16 procent (30 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda utomlands under de kommande 6 månaderna ha:
Ökat                22 procent (7 procent i vårens mätning)
Oförändrad     63 procent (82 procent)
Minskat           15 procent (11 procent)

Totalt 101 exportföretag med en årsomsättning på minst 200 miljoner kronor har under september-oktober 2020 svarat på frågan: Planerar ni att göra investeringar för omställning i er verksamhet i syfte att minska er klimatpåverkan de närmaste tre åren?
•    77 procent svarade "ja"
•    8 procent svarade "nej"
•    15 procent svarade "vet ej"

Kontaktinformation
Catharina Henriksson
Ansvarig för Exportkreditbarometern
catharina.henriksson@sek.se
Mob: 0766-77 59 09

Om Svensk Exportkredit
Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många exportföretag blickar framåt med försiktig optimism. Spridningen av coronavirus ökar just nu, men samtidigt kommer ett vaccin allt närmare och företagen är bättre rustade för restriktioner och nedstängningar. Företagens satsningar på en grön omställning kommer göra svensk export mer konkurrenskraftig.
Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK