• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB och Dassault Systèmes inleder globalt programvarusamarbete för digitala industrier

ABB och Dassault Systèmes inleder globalt programvarusamarbete för digitala industrier

Report this content

Unikt kundvärde genom digitala lösningar i ABB AbilityTMkombinerat med 3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes

ABB och Dassault Systèmes tillkännager idag ett vittomspännande globalt samarbete för att erbjuda kunder inom digitala industrier en unik portfölj med programvarulösningar med allt från produktlivscykelhantering till lösningar för ”asset health”. De båda företagen ger kunderna ett helhetserbjudande med avancerade öppna digitala lösningar som stärker konkurrenskraften hos industriföretagen samtidigt som det ökar flexibiliteten, hastigheten och produktiviteten för deras produkters livscykler, tillverkning och drift.

Samarbetet kombinerar styrkorna hos de digitala lösningarna i ABB AbilityTMmed plattformen 3DEXPERIENCE från Dassault Systèmes och bygger vidare på båda företagens starka installerade bas, djupa domänkunskaper och den globala tillgången till kunder. ABB har redan anammat 3DEXPERIENCE-plattformen för att modellera och simulera lösningarna innan man levererar dem till kunderna. I och med detta samarbete kommer ABB att utveckla och tillhandahålla kunderna avancerade digitala tvillingar, något som gör det möjligt för kunderna att köra ABB:s lösningar och den egna driften med förbättrad övergripande effektivitet, flexibilitet och hållbarhet.

Företagen kommer stegvis att fokusera på fabriksautomatisering och robotteknik, automatisering av processindustrin liksom elektrifieringslösningar för smarta byggnader. De första gemensamma lösningarna visas upp vid industrimässan Hannover Messe i Tyskland 1–5 april 2019.

”Detta revolutionerande samarbete kommer att leda till att våra kunder kan bli ledande inom innovation och tillväxt, det kommer på ett fundamentalt sätt omvandla hela deras värdekedja så att de kan dra nytta av de enorma möjligheterna den industriella digitaliseringen ger. Tillsammans erbjuder vi en öppen digital totalportfölj – från digitala tvillingar till asset health – som ger våra kunder konkurrensfördelar som bygger på vårt kombinerade erbjudande, vår domänexpertis och vår globala räckvidd”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”ABB adderar Dassault Systèmes till det starka partnernätverket för industriell digitalisering, som inkluderar Microsoft, HPE och IBM. Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med hela det globala Dassault Systèmes-teamet för att driva innovation och kundvärde.”

”Industrin under 2000-talet handlar inte längre bara om förmågan att tillverka varor. Dagens ledare kommer att avgöras av att man på ett överlägset sätt bemästrar teknisk kompetens. Detta är den nya konkurrenskraftiga differentieringsfaktorn – och det sker nu på grund av en konvergens av digitala teknologier som omvandlar alla aspekter av industrin”, säger Bernard Charlès, vice styrelseordförande och vd för Dassault Systèmes. ”I denna industriella pånyttfödelse möjliggör en plattformsstrategi att den verkliga och den virtuella världen informerar och förstärker varandra. I vårt samarbete med ABB kommer vi att tillgodogöra oss decenniers sammanlagd expertis för att hjälpa kunder att dra maximal nytta av denna kraftfulla och dynamiska trend.”

I dagens högautomatiserade industrier kommer digital fabriksmodellering och flexibla, robotiserade tillverkningssystem hjälpa företag att generera fler designiterationer i en snabbare takt och med mer stabil design. Detta bidrar i sin tur till att accelerera övergången från massproduktion till massanpassning, där varor tillverkas i ett större urval och i mindre partier med kortare produktlivscykler. För många tillverkare har kostnaden för stilleståndstider ökat dramatiskt på senare år i och med att just-in-time-leveranser har blivit normen. En timmes stillestånd kan vid en modern produktions­anläggning kosta över 1 miljon dollar.

ABB har redan ett starkt digitalt lösningserbjudande till industrin genom ABB AbilityTM. ABB Ability lanserades 2017 och erbjuder över 210 digitala lösningar för att planlägga, bygga och driva industriell verksamhet med högre produktivitet och säkerhet till lägre kostnad.

Dassault Systèmes arbetar tillsammans med företag av alla storlekar inom 11 branscher för att hjälpa dem att klara nya utmaningar i dagens industriella pånyttfödelse. Plattformen 3DEXPERIENCE integrerar alla de teknologier och möjligheter som utnyttjar kunskaper och kompetens till en samlad digital innovationsmiljö som levererar digital kontinuitet från koncept till tillverkning vidare till ägande – och tillbaka. Industriföretag kan integrera plattformens 3D-tillämpningar för att skapa en digital tvilling som fångar upp insikter och expertis från hela ekosystemet i syfte att mäta, bedöma och förutsäga prestanda för en industriell tillgång och bidra till att optimera driften på ett intelligent sätt.  

Samarbetet ABB – Dassault Systèmes kommer initialt att fokusera på följande:

Fabriksautomatisering och robotteknik

Erfarenheter med digitala tvillingar för ”end-to-end”-optimering av processer och system kommer, tillsammans med flexibiliteten i robotautomatisering, att ge fabrikerna smidighet att anpassa sig till allt mer dynamiska marknader. Detta innefattar driftklara tillverkningslösningar och tjänster, tillsammans med gemensam konsultverksamhet för omvandling av industrierna för att optimera och snabba upp lanseringen av nya produkter. Elektroniktillverkare kan öka produktionen av nya, men kortlivade, produkter snabbt medan livsmedelsaktörer kan växla mellan olika lokalt skräddarsydda säsongserbjudanden samtidigt som produktionen sker i hög takt. Inom högautomatiserade industrier som bilbranschen medger den digitala tvillingerfarenheten en integrerad design- och tillverkningsmiljö som ger stöd för nya monteringsprocesser med flexibla och omkonfigurerbara celler. Det gör det också möjligt att länka separata system, som uppkoppling av automatiserade logistiksystem, till robotar som arbetar vid tillverkningslinjer som kräver exakta leveranser av delar för optimala produktionsresultat.

Smarta byggnader

Det digitala samarbetet mellan Dassault Systèmes och ABB kring digitala tvillingsystem möjliggör ett smidigt arbetsflöde under design, konstruktion och drift av byggnader liksom uppkopplade hållbara transportlösningar. Den tillgänglig informationen kommer, tillsammans med Dassault Systèmes virtuella värld 3DEXPERIENCE®, att möjliggöra större kundinteraktion under designspecifikationsfaserna och driften.

Processindustrier: gruvexempel

Konkurrenstrycket i processindustrierna, som gruvindustrin, kräver att företag kontinuerligt letar efter nya sätt att öka säkerheten, produktiviteten och energieffektiviteten på anläggningarna samtidigt som man minskar kostnaderna och risken i den dagliga driften. En digital modell av den underjordiska miljön gör det möjligt att, tillsammans med gruvplanering och styrsystem, optimera energiförbrukningen och automatisera gruvorna, liksom möjliggöra för gruvarbetarna att övervaka och optimera produktionen i realtid samtidigt som man kör virtuella simulationer av framtida scenarier.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com.

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE-företaget, tillhandahåller företag och människor virtuella världar för att föreställa sig hållbara innovationer.  Företagets världsledande lösningar omvandlar det sätt på vilket produkter designas, produceras och supportas.  Dassault Systèmes samarbetande lösningar främjar social innovation, utvidgar möjligheterna för den virtuella världen att förbättra den verkliga världen.  Koncernen ger värde åt över 250 000 kunder av alla storlekar, i alla industribranscher, i mer än 140 länder.  Mer information finns på www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, Compass-logotypen och 3DS-logotypen, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES och 3DEXCITE är registrerade varumärken som tillhör Dassault Systèmes eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.


Mer information:
ABB Media Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: media.relations@ch.abb.com
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

Dassault Systèmes – presskontaktpersoner

Huvudkontor/Frankrike                       
Arnaud MALHERBE                        
arnaud.malherbe@3ds.com           
+33 (0)1 61 62 87 73

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com

ABB Ltd 
Affolternstrasse 44 
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar