Dela

Om oss

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Kontakt

 • Christine Gunnarsson

  Presschef


  +46 21 32 32 32
  http://new.abb.com/se/media
 • ABB Sverige
  Kopparbergsv 2 721 83 VÄSTERÅS
  +46(0)21-32 50 00
  http://www.abb.se
 • Citat

  ”Vårt program för lönsam organisk tillväxt har med framgång skapat ett hälsosamt momentum i orderutvecklingen tvärs över alla regioner. Det är uppmuntrande att se att vi vinner stora attraktiva projekt och att basorderingången ökar för femte kvartalet i följd.”
  Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.
  Vi är mycket glada över att presentera IRB 1200
  Phil Crowther, produktchef för små robotar
  Vi fortsätter att se de positiva effekterna på vårt resultat av vår balanserade geografiska täckning och verksamhetsportfölj.
  Joe Hogan, koncernchef för ABB
  ABB:s kabelsystem kommer att säkra tillförseln av el från det isländska fastlandet till denna vulkanö.
  Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige
  ABB Industrigymnasium utbildar för att förbereda inför fortsatta studier inom områden som är viktiga för ABB. Kan det på sikt bidra till vår kompetensförsörjning är det positivt, men en viktig pusselbit är också att bidra till kunskap och ökat teknikintresse bland unga.
  Åsa Jackson, personaldirektör för ABB Sverige, tillika styrelseledamot av ABB Industrigymnasium
  ABB:s HVDC-lösning kommer att öka tillförseln av el i regionen och förbättra tillförlitligheten i elnätet. Att Sharyland Utilities ännu en gång väljer att arbeta med ABB är ett fint bevis på bra samarbete
  Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige
  ABB är en av världens ledande aktörer inom området högspänningskablar, och vi är stolta över att än en gång slå världsrekord med världens längsta sjökabel för växelström.
  Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige
  Vi är stolta över att kunna arbeta ännu närmare Mattecentrum och tror på ett givande samarbete där våra duktiga medarbetare kan hjälpa unga att väcka teknikintresset genom matten.
  Johan Söderström, vd för ABB Sverige.
  Vi är mycket glada över att våra enheter levererar till detta viktiga projekt. Det befäster ytterligare den redan starka position som ABB har i Kina inom transformator- och UHVDC-området.
  Carl-Johan Linér, chef för division Power Products i Sverige
  ABB har skrivit ett nytt historiskt kapitel i den elektrotekniska ingenjörskonsten. Detta genombrott kommer att möjliggöra framtidens elnät. Överliggande likströmsnät kommer att kunna koppla samman länder och kontinenter, balansera laster och stärka befintliga växelströmsnät.
  Joe Hogan, koncernchef på ABB
  Vi är hoppfulla om att kunna öka våra affärer och bibehålla lönsamheten inom målspannet trots den utmanande makroekonomin.
  Joe Hogan, koncernchef för ABB.
  ABB:s CPM-lösningar tillhandahåller verktyg för avancerad produktionsplanering som ökar produktiviteten och kvaliteten i produktionen och som samtidigt minskar energi- och underhållskostnaderna i en allt mer snabbföränderlig värld.
  Janice Abel, chefskonsult vid ARC och författare till rapporten
  King of Math är ett kreativt sätt att stimulera matematikintresset bland barn och ungdomar. Matematik och teknik går hand i hand och är oerhört viktigt för att Sveriges teknikföretag ska kunna säkerställa kompetensförsörjningen och behålla sin konkurrenskraft.
  Joakim Forsberg som arbetar med arbetsgivarprofilering på ABB
  Dessa resultat visar tydligt hur vår balanserade verksamhet och regionala spridning, tillsammans med väl genomförda kostnadsbesparingar, gör att vi presterar bra resultat även på en blandad marknad.
  Joe Hogan, koncernchef för ABB.
  Utbyggnaden kommer möjliggöra att mer kraft kan integreras i elnätet och stärka tillförseln av el i regionen. Det kommer även att förbättra elkvaliteten och tillförlitligheten i nätet.
  Per Eckemark, divisionschef för Power Systems i Sverige
  Vi vill bland annat visa hur vi med vår teknik och kompetens kan bidra till att uppnå Sveriges och Europas energi- och klimatmål. Ett exempel är våra energieffektiva elmotorer som har potential att förhindra tonvis av CO2-utsläpp varje dag över hela världen. Men det krävs i många fall mer än tekniska lösningar för att få ett ändrat beteende och tankesätt, bland annat politiska beslut.
  Mats Holmberg, ansvarig för Public Affairs inom ABB Sverige
  Den framtida potentialen för energi- och kostnadsbesparingar är fortfarande enorm, eftersom bara runt 10 procent av alla industrimotorer använder elektriska drivsystem idag.
  Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion.
  Det är som att hålla experten i handen när du går runt och mäter.
  Christer Larsson, produktchef för diagnostik på ABB Service.
  Förvärvet av Thomas & Betts flyttar fram vår globala strategi och ger betydande möjligheter att skapa värde för våra aktieägare.
  Joe Hogan, koncernchef för ABB
  BB tilldelades det här projektet tack vare det nära kundsamarbetet och väl fungerande servicestödet till det befintliga gruvspelet såväl som till andra gruvspel inom Boliden.
  Kjell Carlsten, regionansvarig säljchef för ABB:s gruvverksamhet i Västerås.
  ABB demonstrerade återigen sin uthållighet, med god tillväxt trots den tuffa jämförelsen med ett starkt första kvartal förra året och fortsatt makroekonomisk osäkerhet på många marknader.
  Joe Hogan, koncernchef för ABB
  Det här känns jättespännande och jag ser verkligen fram emot uppdraget att leda en av ABB:s automationsdivisioner i Sverige. Med våra energieffektiva produkter, system och service kan vi göra betydande insatser för framtidens hållbara samhälle.
  Anders Nylander
  Leveransen sker i samarbete mellan ABB Norge och ABB Sverige, där enheten SA Systems Sverige kommer att leverera skydds- och styrsystemen för tre av transformatorstationerna längs den nya kraftledningen.
  Erik Förlin chef för ABB:s enhet SA Systems i Sverige
  FACTS-lösningarna kommer att stärka överföringskapaciteten, stödja integreringen av vindkraft och bidra till ökad spänningsstabilitet i elnätet i regionen.
  Per Eckemark chef för ABB:s division Power Systems i Sverige.
  Vår teknik maximerar effektivitet och säkerhet i gruvspelssystemet och säkrar produktionen under gruvans hela livscykel.
  ”, säger Andreas Malmport, ansvarig för affärsenheten Mining inom division Process Automation i Sverige
  Lanseringen av Terra SC demonstrerar vårt engagemang i att leverera den optimala laddningslösningen för alla tänkbara platser – både vad gäller funktion och prisvärdhet. Tack vare det banbrytande priset, låga kostnader för driftssättning, enkel installation och smarta konstruktionsfunktioner skapar Terra SC mycket mer övertygande utsikter att installera snabbladdare på många fler platser över hela Europa – genom att ge ett starkt lyft åt utvecklingen av elektrisk mobilitet.
  Hans Streng, Senior Vice President och General Manager för ABB:s Product Group EV Charging Infrastructure
  Vår beprövade teknik och expertis när det gäller att konstruera och bygga transformatorstationer kommer att hjälpa Rio Tinto att tillgodose de ökade behoven av elkraft och effektivitet när gruvdriften byggs ut.
  Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems
  Havsbaserad vindkraft är en snabbt växande källa till storskalig grön energi, som i allt högre grad bidrar till att minska miljöeffekterna från kraftgenerering.
  Martin Gross, chef för ABB:s verksamhet Grid Systems som ingår i divisionen Power Systems
  Havsbaserad vindkraft är en av ABB:s växande verksamheter och genom ABB Inocean AB kommer vår kompetens och expertis på området att ytterligare stärkas. Det nya joint venture-bolaget, tillsammans med våra nyligen ökade satsningar inom kabel- och halvledarverksamheterna, stärker vår ledande teknik och marknadsposition ytterligare och bekräftar återigen vårt engagemang att öka andelen förnybar energi i syfte att minska miljöpåverkan.
  Martin Gross, chef för ABB:s verksamhet Grid Systems inom divisionen Power Systems
  ABB har visat en hög kompetens när det gäller underhållet av vår anläggning och vi ser därför fram emot fortsatt samarbete. En stor fördel är också att vi genom serviceavtalet har tillgång till ABB:s samlade resurser och specialistkompetens. Vi uppskattar också att ABB, utöver det konkreta underhållsarbetet, även ger oss stöttning i vår egen underhållsutveckling.
  Mikael Nielsen, produktionschef vid Käppalaförbundet.
  ABB har betydande erfarenhet av att leverera avancerade lösningar för automation av elnät. Vår teknik bidrar också till ökad flexibilitet och stabilitet i elnätet.
  John Finney, produktchef för ABB:s verksamhet Network Management
  Genom att kombinera ABB:s och Newaves marknadstäckning och teknik kommer ABB att kunna erbjuda ett komplett sortiment av UPS-lösningar till industrier, kommersiella företag och datacenter, inklusive en heltäckande portfölj för växelström såväl som likström. Detta stärker företagets strategiska differentiering.
  Ulrich Spiesshofer, medlem i ABB:s koncernledning och ansvarig för divisionen Discrete Automation and Motion.
  ”Denna HVDC Light-lösning kommer att höja överföringskapaciteten och förbättra nätstabiliteten och tillförlitligheten genom styrning av kraftflödet. Den kommer också tillåta att mer vindkraft förs in i energimixen. Reglermöjlighet, kompakt modulariserad konstruktion, enkelt systemgränssnitt och låg miljöpåverkan är några av de viktigaste fördelarna med denna teknik.
  Martin Gross, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige.
  Med den här lösningen är fartyget också förberett för maximala energibesparingsmöjligheter via kompletterande DC-baserade energikällor, såsom solceller, bränsleceller eller batterier anslutna direkt till fartygets DC-system. DC-systemet ombord kommer att bidra till högsta bränseleffektivitet med minsta möjliga utsläpp från första stund som fartyget tas i drift.
  Veli-Matti Reinikkala, chef för ABB:s division Process Automation
  En väl fungerande underhållsverksamhet är avgörande för de höga tillgänglighetskrav vi har för vår produktion här i Dannemora. ABB har presenterat ett heltäckande koncept som kommer att optimera driftsäkerheten och maximera anläggningens prestanda. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete.
  Kjell Klippmark, VD för Dannemora Magnetit AB
  Den svenska verksamheten har visat en fortsatt positiv utveckling och 2011 blev ett riktigt bra år, både när det gäller orderingång, intäkter och resultat. Det är ett antal stora kraftinfrastrukturprojekt som främst bidragit till ökningen av orderingången, medan samtliga divisioner har bidragit till det fina resultatet.
  Johan Söderström, vd för ABB Sverige
  Vi fortsatte att prestera väl i fjärde kvartalet, speciellt vad gäller våra kostnadsbesparingar och projektgenomföranden, vilket gör att vi kan rapportera rekordhöga intäkter och starka resultat på en volatil marknad. Vi såg en god efterfrågan på energieffektiva lösningar för industrin såväl som för utbyggnad och uppgradering av elnät, och vi räknar med att detta ska fortsätta.
  Joe Hogan, koncernchef för ABB
  Med den nya tekniken i Weight xP kan pappersbruken uppnå snabbare återställningstid vid byten av papperskvalitet och andra störningar, vilket behövs för att upprätthålla en hög produktivitet. Dessutom ger inbyggd redundans på kraftmatningen maximal driftsäkerhet
  Håkan Österholm, produktansvarig på ABB i Sverige
  ABB är stolta över att skriva ännu ett kapitel inom teknikutvecklingen för högspänningskabel.Detta bekräftar ännu en gång vår beslutsamhet att ta kraftkabelsystem till högre spännings- och effektnivåer och samtidigt minska miljöpåverkan.
  Martin Gross, chef för ABB:s verksamhet Grid Systems som ingår i divisionen Power Systems
  Elbilar är en del av den grundläggande förändringen inom urbana transportsystem, inte minst i storstadsområden. Med hjälp av ABB:s expertis inom teknik och automation kan vi utveckla helhetslösningar för dessa utmaningar
  Arndt Neuhaus, koncernchef för RWE Deutschland AG
  Transformatorstationerna kommer att stärka överförings- och distributionskapaciteten för att tillgodose det ökande behovet av elektricitet i regionen. De kommer också att stärka tillförlitligheten och förbättra effektiviteten i elnätet.
  Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems.
  ABB:s lösning möjliggör för de boende att styra elektriska laster mot tider då tillgången på miljöriktig el är god, och genom detta kan CO2-belastningen reduceras. Så det är med stor glädje vi har tagit emot detta stöd för att kunna visa, inte bara i teorin utan också i praktiken, hur man med integrerad och kommunicerande fastighetsautomation kan sänka fastighetens miljöbelastning.
  AndersCarlsson, chef för ABB:s division Low Voltage Products i Sverige
  Eftersom våra produktportföljer kompletterar varandra kommer vi att kunna erbjuda marknaden ett av de bredaste sortimenten i branschen. Affären skapar goda tillväxtmöjligheter för både ABB och Thomas & Betts samt ger kunder och återförsäljare tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av lågspänningsprodukter via en och samma kanal.
  Joe Hogan, koncernchef ABB
  Vi är fast beslutna att utveckla banbrytande spetsteknik för den marina industrin för att hjälpa våra kunder att uppfylla sina mål för operativ effektivitet och miljöprestanda
  Veli-Matti Reinikkala, chef för ABB:s division Process Automation
  Vi är mycket glada över det stora förtroende som Northland Resources visar oss med denna beställning. Genom att transformatorstationen ska svara för inmatningen av elkraft till hela gruvprocessen ställs mycket höga krav på tillgänglighet. Denna order visar än en gång på styrkan i vårt beprövade teknikkoncept för den här typen av anläggningar
  Per Åström, ABB Business Center, Luleå
  Vi introducerar nu för första gången en torrisolerad Resibloc-transformator i kombination med en torrisolerad lindningskopplare på den svenska marknaden. Vårt nya koncept är speciellt utvecklat för kunder där man har behov av att via en lindningskopplare hålla spänningen stabil mellan överliggande och underliggande nät.
  Fredrik Isacsson
  Omfattningen av samarbetet gör att vi kommer att kunna utvärdera den kommersiella lönsamheten i en energilagringslösning för elnätet och ta fram en prototyp för att faktiskt testa återanvändning av Nissan LEAF-batterier
  Bruno Melles, chef för ABB:s verksamhet inom mellanspänningsprodukter
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp