ABB och Mälardalens högskola skriver förnyat samverkansavtal

Report this content

ABB Sverige och Mälardalens högskola (MDH) har idag skrivit under ett förnyat, långsiktigt samverkansavtal som ska stärka och utveckla ABB och MDH:s samarbete inom utbildning, forskning och innovation samtidigt som det bidrar till Mälardalsregionens konkurrenskraft.

Bakgrunden till samverkansavtalet är att ABB och MDH har många gemensamma intressen. MDH arbetar sedan lång tid tillbaka med att utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknaden och ABB vill säkerställa rekryteringen av personer med rätt kompetens. Inom forsknings- och utvecklingsprojekt finns det också gemensamma intressen och ABB och MDH samverkar inom en rad områden för att utveckla både befintlig och framtida teknik.

"För oss är det viktigt att studenter som tar examen vid MDH har en gedigen vetenskapligt grundad kompetens och att dessa kunskaper är relevanta för det arbetsliv studenterna möter. För det sistnämnda är vårt samarbete med ABB otroligt viktigt, framförallt inom teknikutbildningarna men även inom utbildningsområden såsom ekonomi, beteendevetenskap och kommunikation. ABB och MDH har varit pionjärer i arbetet med att skapa ömsesidiga, långsiktiga samarbeten inom både utbildning och forskning och jag är glad att vi nu tar sikte på att utveckla samarbetet ytterligare”, säger Paul Pettersson, rektor på Mälardalens högskola.

”Vår samverkan med MDH har betytt och betyder mycket för oss på ABB. Jag är glad över att vi förnyar avtalet och fortsätter att stärka och utveckla vårt gemensamma arbete inom såväl utbildningar för arbetslivet som forskning. Rörligheten mellan ABB och MDH, i form av till exempel industridoktorander, är även en central del och här ser vi nya samarbetsområden nu när MDH har föreslagits bli universitet. Dessutom kan vi fortsätta att tillsammans hitta möjligheter som bidrar till ett mer hållbart samhälle med smartare och resurseffektivare lösningar”, säger Dennis Helfridsson, vd för ABB Sverige.

ABB och MDH har en lång tradition av samverkan bakom sig och har ett ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla aktiviteter inom områden där ABB och MDH:s intressen sammanfaller, däribland kompetensförsörjning, rekrytering, skapandet av samverkansplattformar, forskning inom exempelvis robotik och automation och ungdomars samhällsengagemang och intresse för teknik.

ABB och MDH samarbetar i dag inom en rad olika forskningsområden och genom att ingå ett nytt långsiktigt samverkansavtal skapas en plattform där alla satsningarna samlas. Det gör insatserna tydligare, förenklar uppföljning och kan komma att skapa fler forskningsprojekt.

Det strategiska samverkansavtalet mellan ABB och MDH tecknades för första gången 2013. Arbetssättet som ABB och MDH har etablerat har blivit en förebild för hur akademin kan samarbeta på ett strukturerat sätt med ett stort globalt företag.

Under tisdagen hölls ett digitalt styrgruppsmöte. Avtalet skrevs då under av ABB Sveriges vd Dennis Helfridsson, HR-chef Maria Samuelsson och forskningschef Mikael Dahlgren, samt från MDH:s sida rektor Paul Pettersson och vicerektor för samverkan Helena Jerregård.

MDH är Sveriges största högskola och har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 17 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, klassisk musik och opera. På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående. MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar: