ABB-robotar ökar automationsgraden i solenergibranschen

Report this content

Genom att producera en solfångare var sjätte minut gör ABB:s robotar Absolicons solteknik till ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella uppvärmningsmetoder. ABB och Absolicon har kommit överens om att samarbeta gällande utveckling, försäljning och marknadsföring av den robotiserade produktionslinjen över hela världen.

För att möjliggöra övergången till ett hållbart samhälle och bevara resurserna behöver tillverkningen av solfångare vara exakt, effektiv och lönsam. För att uppnå detta har Absolicon och ABB utvecklat världens enda kompletta lösning för massproduktion av koncentrerade solfångare i Absolicons fabrik i Härnösand.

Automatiseringen har ökat produktionstakten rejält. Absolicons robotiserade produktionslinje använder två ABB-robotar för att producera en solfångare var sjätte minut, jämfört med de två till tre enheter per dag som tillverkades med tidigare manuella produktionsmetoder.

Nästa fas i projektet innefattar leverans av kompletta robotiserade produktionslinjer till tillverkningspartners runt om i världen, och ABB och Absolicon har kommit överens om att samarbeta gällande utveckling, försäljning och marknadsföring av den robotiserade produktionslinjen över hela världen.

”Genom att utveckla en automatiserad produktionsprocess stärker vi vår globala attraktionskraft då vi kan minska priset på våra solfångare radikalt och samtidigt tillverka dem med konsekvent hög kvalitet. Produktiviteten som möjliggörs av ABB:s robotar innebär att vi kan göra det möjligt för solenergi att konkurrera prismässigt med konventionella metoder för industriell uppvärmning för första gången”, säger Joakim Byström, vd på Absolicon. ”Vår nya automatiserade produktionslinje kan tillverka en komplett solfångare var sjätte minut. Medan våra konkurrenter förlitar sig på en manuell intensiv tillverkningsprocess kan vi göra det med fem personer, två robotar och en bråkdel av komponenterna.”

Absolicon har utvecklat hållbar solteknik i 20 år och producerar paraboliska solfångare som är de mest effektiva i sin klass. Solfångarna producerar värme och ånga upp till 160 grader för industriföretag och fjärrvärmenät.

”Vi är glada över att ABB:s robotlösningar förbättrar produktiviteten, kvaliteten och kostnadseffektiviteten hos Absolicons produktionslinje och möjliggör för dem att ta ut en förnybar energiprodukt på marknaden till en konkurrenskraftigt pris”, säger Sami Atiya, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation. ”Genom att hjälpa Absolicon att snabba upp sin produktion från tre enheter per dag till en var sjätte minut spelar våra robotlösningar en avgörande roll i att påskynda den globala omställningen till hållbar teknik och säkerställer att Absolicons tillverkningspartners konsekvent kan producera solfångare globalt.”

“Vår vision är att möjliggöra kostnadseffektiv massproduktion av solfångare över hela världen, att producera värme direkt från solljus”, tillägger Byström. ”Vårt arbete med ABB för att skapa denna automatiserade produktionsprocess är en viktig möjliggörare för att förverkliga vår vision, medan ABB:s globala serviceorganisation kommer att vara en mycket värdefull resurs för våra nya kunder i takt med att vi rullar ut vår nya automatiserade produktionslinje globalt.”

En första produktionslinje har redan levererats till en partner i Kina, och ramavtal om förvärv av robotiserade produktionslinjer har tecknats med partners i ett dussin länder där ABB levererar robotarna till alla nya installationer.

Absolicon Solar Collector AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag specialiserat på koncentrerad solvärme med sitt säte i Härnösand, Sverige. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160. www.absolicon.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Informationen är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-17 10:00 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector ABE-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar