Citat

Våra solfångare ger temperaturer upp till 160 °C. Värmen matas in direkt på fjärrvärmenätet och mitt på dagen en vanlig sommardag kommer solfångarna att svara för en fjärdedel av värmebehovet i Härnösands fjärrvärmenät.
Anders Rammsy, projektledare Absolicon
Detta är ett viktigt steg för att under 2021 leverera en produktionslina till Sydafrika.
Joakim Byström, vd Absolicon.
Absolicon vilar på över tjugo års forskning kring solenergi. Nu har vi lyckats skapa en koncentrerande solfångare som tar vara på solenergin bättre än någon annan i världen. Hållbara lösningar för att lagra energin känns som nästa naturliga steg för att göra solenergi till det självklara valet för industrier och byggnader
Joakim Byström, vd Absolicon
Patrik Blidefalk, patentansvarig på Absolicon.
Denna uppfinning möjliggör att solfångarna i en installation kan styras synkront med hög precision. Denna ökade precision bidrar till att solfångarna kan producera mer värme under hela livscykeln.
- Denna uppfinning ger de paraboliska reflektorerna i solfångarna en exakt parabolisk form
Patrik Blidefalk, patentansvarig på Absolicon
De värmepannor som byggdes på 70- och 80-talet och i fyrtio år främst eldat kol för att levererat värme till fjärrvärmenät har nu nått slutet av sin tekniska livslängd
Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB
Absolicon är ett av de företag som formar branschen för solvärme inom industrin
Absolicon vd Joakim Byström
Detta frigör resurser för vår centrala verksamhet – försäljning av produktionslinor
Absolicon vd Joakim Byström