Absolicon får patent på formning av reflektorer för solfångare

Report this content

Absolicon har mottagit besked om att ett svenskt patent kommer att beviljas Absolicons unika sätt att forma reflektorer till exakt form för paraboliska solfångare. Detta patent har även sökts internationellt via det så kallade PCT-systemet.

Solenergiföretaget Absolicon får svenskt patent på sin lösning för att tillverka koncentrerande solfångare med hög precision.

- Denna uppfinning ger de paraboliska reflektorerna i solfångarna en exakt parabolisk form, vilket ger till hög optisk verkningsgrad och bidrar till att solfångarna kan producera mer värme, säger Patrik Blidefalk, patentansvarig på Absolicon.

Lösningen bygger på att reflektorplåten formas så att den färdiga reflektorn påverkas av justerbara moment som kröker reflektorplåten istället för fasta stöd.

Metoden är anpassad för att ge den nuvarande solfångaren T160 exakt form men kommer att fungera även för kommande modeller.

Den formella processen innebär att Patentverket nu har meddelat att detta patent kommer att beviljas och kommer att kungöras inom kort. Patentet som nu kommer att beviljas i Sverige har även ansökts via PCT-systemet internationellt och benämns: “Method and arrangement for manufacturing a parabolic trough solar collector”.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2019.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Nyligen har ramavtal tecknats för leverans av produktionslinor till Sydafrika och Kenya. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Denna uppfinning ger de paraboliska reflektorerna i solfångarna en exakt parabolisk form
Patrik Blidefalk, patentansvarig på Absolicon