• news.cision.com/
  • Absolicon/
  • Nu startar projektet Framtidens fjärrvärme om lagring av solvärme från sommar till vinter

Nu startar projektet Framtidens fjärrvärme om lagring av solvärme från sommar till vinter

Report this content

Absolicon har beviljats 500 000 kr av region Västernorrland till projektet Framtidens Fjärrvärme som skall visa hur säsongslagring av solvärme från sommar till vinter kan ge billigare fjärrvärme.

Fjärrvärme svarar för hälften av all uppvärmning i Sverige. Många miljoner ton trädbränsle och fossilbränsle eldas varje år i fjärrvärmepannor för att värma våra bostäder och lokaler.

Men med stora värmelager, som lagrar hetvatten från sommar till vinter, kan fjärrvärmen i högre grad använda solvärme och spillvärme. Tekniken kommer från Danmark där solvärme med säsongslagring av värme redan installerats på flera platser.

-         Värmelager som kan lagra hetvatten från sommar till vinter har stor potential att förändra våra energisystem, säger Joakim Byström, vd på Absolicon. Solvärme kan driva städer och industrier året om och kraftvärmeverk kan köras när elpriset är som högst, inte när värmen behövs som mest.

Delprojektet ”Förstudie för Framtidens fjärrvärme” är ett projekt finansierat av kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå tillsammans med Region Västernorrland. Medfinansiärer är även regionala energibolag, bostadsbolag och konsulter.

-         En utmaning för många regioner i Europa är att de värmepannor som byggdes på 70- och 80-talet och i fyrtio år främst eldat kol för att levererat värme till fjärrvärmenät nu har nått slutet av sin tekniska livslängd. Solvärme borde idag vara det naturliga sättet att ersätta kol, inte att bygga nya gas- eller kolpannor.

Bara i de tre deltagande kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå, som köpte fastbränslepannor på 80-talet och framför allt eldat torv och biobränslen, skulle tre nya pannor kosta 800 miljoner kronor, en avsevärd summa för de tre små kommunerna.

Syftet för Absolicon att driva projektet är att skapa marknad i Europa för Absolicons robotiserade produktionslinor som producerar koncentrerande solfångare.

Projektet är planerat att löpa ett år från 2019-02-01 till 2019-12-31 och omfattar hela Västernorrland och Jämtland, men med fokus på Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Citat

De värmepannor som byggdes på 70- och 80-talet och i fyrtio år främst eldat kol för att levererat värme till fjärrvärmenät har nu nått slutet av sin tekniska livslängd
Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB