Absolicon blir delägare i finansieringsbolag för solvärmeavtal

Report this content

Absolicon förhandlar med ett Luxemburg-baserat investmentbolag om att etablera ett samägt bolag för finansieringslösningar och standardiserade avtal för solvärmeköp. Det nya bolaget planeras utgå ifrån London och kommer ägas till 50 % av Absolicon. Det nystartade bolaget blir en viktig del i Absolicons långsiktiga arbete med att bygga hållbara strukturer för konkurrenskraftig solvärme i Europa och resten av världen.  

Det planerade företaget ska ha sin bas i London och arbeta för att utveckla standardavtal för solvärmeköp. Det Luxemburg-baserade företag Absolicon förhandlar med har erfarenhet av att paketera andra energitjänster på liknande vis. Målet med det samägda företaget är att tillhandahålla finansieringslösningar för företag som erbjuder solenergi direkt till kunden.

Absolicon är sedan tidigare delägare i bolaget Solis Calor som utvecklat ett koncept för projektering, finansiering och förvaltning av solvärmeanläggningar och energilagringslösningar. Absolicon och det österrikiska solvärmebolaget SOLID gick i februari 2022 in i bolaget som grundare och kommer att bidra med projekt samt medverka i styrelse och i etableringar av finansiella strukturer för solvärme. Målet är att erbjuda investerare möjlighet att investera i infrastruktur med långsiktigt kassaflöde och samtidigt bidra till energiomställningen.

Båda samarbeten är en följd av Absolicons fleråriga arbete med att bygga upp ett konkurrenskraftigt, hållbart och flexibelt system för investeringar i solvärme. Absolicon identifierade tidigt att lokal produktion som möjliggör massproduktion med korta leveransavstånd är en nyckel i att göra solvärme i industriell skala konkurrenskraftig. Idag har Absolicon 18 ramavtal med solfångarproducenter runt hela världen och har på kort tid skrivit avsiktsförklaringar med flera multinationella företag om initiala installationer för solvärme.

–  Genom att vara med och bilda företag för finansiering av solvärmeavtal adderar vi den sista pusselbiten, förklarar Joakim Byström, vd Absolicon.

– Kostnaden för solfångarna har vi redan pressat tack vare produktens design, utveckling av nya och patenterade material samt med lokal produktion. Marknaden har tydligt visat att den är redo att ställa om tack vare de multinationella företag som nu gör åtaganden för att byta ut fossila bränslen mot solenergi. Med hjälp av dessa nystartade bolag gör vi lösningen än mer flexibel genom att erbjuda kunden möjlighet att köpa energi direkt via ett solvärmeavtal, fortsätter Joakim Byström.

Absolicons målsättning är att det planerade bolaget ska fungera som en katalysator för storskaliga investeringar i solvärme genom att tillhandahålla en flexibel lösning för de företag och industrier som önskar byta hållbar energi för att driva sina industriella processer och samtidigt minska sitt beroende av importerat bränsle, utan att göra stora egna investeringar i infrastruktur.

Grundarföretagen har träffats hos Absolicon i slutet av mars 2022 och planerar att skriva kontrakt på ett gemensamt nystartat finansieringsbolag för solvärmeavtal inom kort.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.