Absolicon magasin 2019 - öppna fler marknader

Läs i nya numret av Absolicon Magasinet om våra strategi för att öppna fler marknader! Absolicons magasin vänder sig till våra aktieägare och intresserade av solvärme för industrier och fjärrvärme. Läs om hur året på Absolicon varit och våra spännande projekt

Årets magasin ramas in av hur vi de senaste 12 månaderna fått klart två produktionslinor, en i Kina och en i Sverige.

Ur innehållet 

s2  Nu öppnar vi fler marknader!

s3  Framtidens fjärrvärme

s3  Malte Frisk vald till styrelseordförande

s4  Absolicon T160 har erhållit certifieringen Solar Keymark

s4 Solar Keymark -  en global kvalitetscertifierings7  Besök av Botswanas miljöminister

s5 Absolicon breddar försäljningen till fler marknader

s5 Materialsatsningen växlar upp kapitalet

s6 Produktionslinan som kan tillverka en solfångare var sjätte minut

s9 Solar++ Bygger soldrivna processer

s 10 1,5 grad eller 2 grader - en överlevnadsfråga för korallreven

s 11 Halvera CO2 utsläppen var 10:de år

s 11 Från 1 till 4 miljarder medelklasskonsumenter

Välkommen på våra presentationer under juni

  • Härnösand 18 juni med visning av produktionslinan kl. 18:00
  • Stockholm 25 juni på Klimatkväll på IVA kl. 19:00
  • Härnösand 30 juni på Absolicondagen kl. 13:00

Se vidare bolagets hemsida www.absolicon.se

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan har Absolicon även byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Varje produktionslinan har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar