Absolicon News Update oktober 2021

Report this content

Solar Keymark certifieringen nu utökad till Nordamerika

Den Solar Keymark certifiering som Absolicons solfångare T160 erhållit har officiellt bekräftats av det amerikanska institutet Solar Rating & Certification Corporation (ICC-SRCC ™). Det innebär att solfångaren även kan märkas med den amerikanska certifieringen SRCC och blir berättigad till statliga och federala stöd i USA.

Certifieringen är den amerikanska motsvarigheten till den Solar Keymark-certifiering som solfångaren erhållit i Europa sedan tidigare. Solar Rating & Certification Corporation är den ledande certifieraren och standardutvecklaren för solvärme- och kylprodukter i Nordamerika. Certifieringen är utformad för att hjälpa tillverkare att uppfylla kraven i USA, Kanada, Mexiko och Karibien.

Absolicon utreder solkyla åt europeiskt energibolag

Absolicon har slutit ett avtal med ett europeiskt energibolag gällande en förstudie av industriell solkyla motsvarande ca 100 konsulttimmar. Förstudien skall ligga till grund för framtida investeringsbeslut för att minska koldioxidutsläpp vid bolagets anläggningar. Detta är första gången Absolicon får ett betalt uppdrag från ett stort energibolag.

Avsaltning i Saudiarabien

Avsaltning av havsvatten konsumerar idag enorma mängder olja. Absolicons solfångare kan ersätta oljan och producera värmen som krävs med hjälp av solen, och har för detta ett projekt med det Saudiska bolaget SWCC. Absolicons personal har under oktober monterat en mindre pilotinstallation vid en forskningsanläggning placerad utanför Al Jubail.  Ett ytterligare besök planeras när anläggningen skall driftsättas.

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera