Absolicon och Sunflake skriver samarbetsavtal

Report this content

Absolicons vd Joakim Byström och Sunflakes vd Göran Bolin har skrivit ett samarbetsavtal för utvärdering och utveckling av energisystem inom solenergi och energilagring. Samarbetet innebär att Absolicon Solar Collector AB köper konsulttjänster av Sunflake Technologies AB. Ägande till immateriella rättigheter och patent som eventuellt kommer utvecklas i samarbetet regleras från fall till fall.

Sunflake Technologies AB leds och ägs av Göran Bolin, grundare av SaltX och med ett långt engagemang inom solenergisektorn. För tjugo år sedan var Bolin en av de största tillverkarna av solfångare i Sverige, men satsade sedan på att utveckla energilagringssystem i företaget ClimateWell, numera SaltX. Under många år var Bolin CTO på SaltX och utvecklade många energilösningar och framförallt det patenterade nano-belagda saltet som möjliggör storskalig energilagring. Bolin utvecklar nya energiprodukter i sina egna bolag.

Absolicon Solar Collector AB tillverkar de koncentrerande solfångarna T160 och T200 som genererar värme och ånga upp till 200 grader Celsius. T160 har världens högst uppmätta verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg. Absolicons robotiserade produktionslina tillverkar en solfångare var sjätte minut.

Samarbetsavtalet innebär att Absolicon och Sunflake tillsammans skall utveckla systemlösningar med solfångare och energilagringslösningar lämpliga för Absolicons kunder. Absolicon har diskussioner med ett tjugotal av världens största livsmedel, kemi och textilföretag vilka inte bara ha solenergi, utan kompletta energilösningar inklusive energilagring.

- De multinationella bolagen skall minska eldandet av olja, gas och kol. Samarbetet ger oss mer muskler att leverera kompletta energisystem där billigare och effektivare energilager är en nyckelfråga, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Samarbete omfattar även att skapa systemlösningar lämpliga för Europas 6000 fjärrvärmenät. I Sverige värms varannan bostad med fjärrvärme, och idag kommer värmen i huvudsak genom förbränning av träflis eller sopor. På andra platser eldas andra bränslen. Den finska huvudstaden Helsingfors eldar till exempel 500 000 ton kol varje år för att värma staden.

Naturskyddsföreningen har i rapporten ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” visat att så mycket som 20% av den svenska fjärrvärmen i framtiden kan komma från stora solfångarfält och säsongslager som lagrar solvärme från sommar till vinter.

- Att ställa om fjärrvärmen till solvärme är en viktig uppgift, säger Göran Bolin. Men när det kommer till energilager finns inget givet svar – en stor jeansfabrik behöver en sorts energilager och ett fjärrvärmenät en annan. Jag har en bred kompetens inom energiområdet och ett stort kontaktnät, säger Göran Bolin.

Samarbetet innebär att Absolicon köper konsulttjänster av Sunflake. Ägande till immateriella rättigheter och patent som eventuellt kommer utvecklas i samarbetet regleras från fall till fall.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-35 08 00

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.